Brodnica

logo w nagłówku
Napis Brodnica
. . . . . . .
100.rocznica - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
oferta inwestycyjna
budżet obywatelski - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
grafika
Szamba i przydomowe oczyszczalnie do kontroli
Czwartek, 18-09-2014

Biuro Ochrony Środowiska UM w Brodnicy aktualizuje ewidencje zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków. 

Właściciele zbiorników bezodpływowych są zobowiązani do posiadania umowy z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania w/w zbiorników. Mają również obowiazek przechowywania dokumentu potwierdzającego opróżnienie zbiorników, by  w przypadku kontroli okazać ten dokument.

Mieszkańcy Brodnicy  indywidualnie zgłaszają również do Urzędu przypadki , które dotyczą niewłaściwego  postępowania ze ściekami. 

Wkrótce z Biura Ochrony Środowiska do mieszkańców Brodnicy zostaną wystosowane pisma urzędowe z prośbą o przedstawienie informacji o sposobie pozbywania się nieczystości ciekłych z terenów nieruchomości. 

Przypominamy, iż na podstawie art. 5 pkt 2 ustawy z dnia                 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399) właściciel nieruchomości ma obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacji. Wyjątkiem zwalniającym właściciela nieruchomości z przyłączenia do istniejącej sieci kanalizacyjnej jest wyposażenie nieruchomości w przydomową oczyszczalnię ścieków.

Jednocześnie przypominamy, iż właściciel nieruchomości posiadający przydomową oczyszczalnię ścieków jest zobowiązany do zgłoszenia jej eksploatacji zgodnie z art. 152-153 i art. 378 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia      27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) do właściwego organu ochrony środowiska, którym na terenie Brodnicy jest burmistrz.

 

                  

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
monitoring powietrza - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
newsletter
kalendarz imprez letnich - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
 
PL EN DE RU FR CZ
Baner ISO 9001
Baner ISO 14001
Zwiazek miast polskich
Zwiazek powiatów polskich
Zielone płuca polskich
Narodowy konkurs ekologiczny
 Wsppolpraca  baner - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna