Brodnica

logo w nagłówku
Napis Brodnica
. . . . . . .
100.rocznica - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
oferta inwestycyjna
budżet obywatelski - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
grafika
Ostatnia sesja Rady Miejskiej VI kadencji
Poniedziałek, 20-10-2014

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zm.) zwołuję XLIII sesję Rady Miejskiej w Brodnicy, która odbędzie się w dniu 29 października 2014r. o godz. 12.00 w sali 202 Urzędu Miejskiego w Brodnicy, z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie kworum.

3. Powołanie sekretarza obrad.

4. Przedstawienie porządku obrad.

5. Przyjęcie protokołu z XLII sesji Rady Miejskiej.

6. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Brodnicy za okres od dnia 9 września 2014r. do dnia 14 października 2014r.

7. Informacja o przetargach za okres od dnia 11 września 2014r. do dnia 15 października 2014r.

8. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2013-2014.

9. Sprawozdanie z pracy Komisji Rady od XLII sesji Rady Miejskiej - Przewodniczący Komisji.

10. Wolne wnioski i zapytania mieszkańców miasta.

11. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

a/ określenia stawek podatku od nieruchomości, obowiązujących w 2015 r.,

b/ określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, obowiązujących w 2015 r.,

c/ określenia stawek opłaty targowej, obowiązujących w 2015 r.,

d/ przyjęcia Strategii Rozwoju Brodnickiego Obszaru Funkcjonowania na lata 2014-2020 w ramach projektu partnerskiego pn. : „Współpraca JST na rzecz rozwoju brodnickiego obszaru funkcjonalnego" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 - materiały do wglądu w Biurze Rady Miejskiej,

e/ nabycia nieruchomości położonej przy ul. Długiej w Brodnicy,

f/ nabycia nieruchomości położonej przy ul. Bocznej w Brodnicy,

g/ nabycia nieruchomości położonej przy ul. Nad Drwęcą w Brodnicy,

h/ zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu Funkcjonowania Strefy Płatnego parkowania na terenie miasta Brodnicy,

i/ zmiany w budżecie miasta na 2014 rok.

12. Wnioski i interpelacje Radnych.

13. Zakończenie VI kadencji Rady Miejskiej w Brodnicy.

14. Zamknięcie XLIII sesji Rady Miejskiej w Brodnicy.

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Antoni Śmiecikowski

 

 

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
monitoring powietrza - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
newsletter
kalendarz imprez letnich - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
 
PL EN DE RU FR CZ
Baner ISO 9001
Baner ISO 14001
Zwiazek miast polskich
Zwiazek powiatów polskich
Zielone płuca polskich
Narodowy konkurs ekologiczny
 Wsppolpraca  baner - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna