Brodnica

logo w nagłówku
Napis Brodnica
. . . . . . .
100.rocznica - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
oferta inwestycyjna
budżet obywatelski - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
grafika
Zbuduj swój region
Środa, 22-10-2014

 Urząd Marszałkowski  oraz „Express Bydgoski”, „Nowości” rozpoczynają wielką akcję

 Na twoim osiedlu brak placu zabaw, a w parku przydałby się tor saneczkowy albo siłownia. A może w końcu chcesz być pracodawcą dla siebie samego? Na takie pomysły nasz Urząd Marszałkowski ma... 8 mld zł. Wystarczy je zgłosić, a w nagrodę zabierzemy cię na wycieczkę.

Wspólnie z Urzędem Marszałkowskim naszego województwa rozpoczynamy akcję „Zbuduj swój region”. Unia Europejska stworzyła dla mieszkań­ców Kujawsko-Pomorskiego olbrzymią szansę na polepszenie codziennego życia i co najważniejsze: to my sami możemy zdecydować, jak i za ile bę­dzie można zrobić coś dla siebie, bądź otoczenia. Otóż w latach 2014-2020 nasz region dosta­nie z Brukseli olbrzymie pieniądze: 1,8 mld euro w ramach Funduszu Spójności. Marszałek Piotr Całbecki przewiduje realizację różnych inwesty­cji za 25 mld zł. W tej kwocie jest wspomniane 8 mld zł na realizację waszych pomysłów.

Co ważne, samorząd województwa będzie miał większą niż dotychczas swobodę w ustalaniu kryteriów rozdziału tych środków. Wypracuje je w taki sposób, by pieniądze naprawdę stały się wsparciem dla ludzi.

Od ekologii przez kulturę po biznes

Zgłaszając swoje pomysły, możecie również przy­czynić się do tego, żeby te kryteria były elastyczne i jak najbardziej odpowiadające waszym potrze­bom. Akcja „Zbuduj swój region” nie ma w sobie nic z oficjalnych konsultacji. Jej celem jest ukazanie pomysłów i stworzenie dobrego dialogu społecz­nego między oficjalnymi dysponentami unijnych pieniędzy a ludźmi bądź organizacjami, którzy ich potrzebują.

Mieszkańcy regionu mogą zgłaszać swoje po­mysły na wykorzystanie środków unijnych w sze­ściu kategoriach:

1Świeże spojrzenie - z myślą o dzieciach i młodzieży.

 propozycje od osób indywidualnych i grup, dotyczące zmiany najbliższego otoczenia z uwzględnieniem potrzeb naszych pociech, np.: na sport i rekreację, kulturę i sztukę;

 pomysły od grup młodych ludzi, dotyczą­ce zmian w ich miejscowości;

 inicjatywy szkół, przedszkoli, prywatnych uczelni na ich lepsze funkcjonowanie.

2Miejsce na dobry biznes. Kategoria dla pra­codawców, właścicieli małych, średnich i du­żych firm. Czekamy na:

 zgłoszenia od pracodawców, dotyczące wprowadzenia takich zmian, które pomo­głyby funkcjonować ich firmom;

 propozycji od ludzi myślących o założeniu własnej firmy.

3Dojrzale ku przyszłości. Kategoria skiero­wana do ludzi dojrzałych i dla ludzi dojrza­łych. Oczekujemy ciekawych programów dla osób 50+; propozycji kursów, przedsięwzięć kulturalnych, oświatowych i sportowo-rekreacyj­nych, które wpłyną na poprawę jakości ich życia.

4Pełną piersią! Ekologia i zdrowie. Inicjaty­wą mogą tu wykazać się mieszkańcy gmin uzdrowiskowych bądź rejonów ekologicz­nych. Czekamy na ich propozycje dotyczące miej­scowości uzdrowiskowych, na pomysły i progra­my związane z ekologią.

5Więcej kultury. Miłośnicy zabytków, kultury ludowej bądź miejskiej mają pole do popisu. Prosimy o pomysły i programy dotyczące ochrony zabytków oraz na organizację lokalnych akcji kulturalnych. Mogą zgłaszać je osoby fizyczne bądź instytucje (domy kultury, parafie, itd.)

6Dobry start. Szansa dla pedagogów, nauczy­cieli, opiekunów oraz rodziców z dziećmi. Dzięki unijnym pieniądzom możecie zmienić swoje przedszkola, szkoły, podwórka, świetlice, itp.

Najlepsze pomysły wybierze kapituła, składająca się z przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego oraz Wydawnictwa Express Media Sp. z o.o. Zwycięzcy poszczególnych kategorii nagrodzeni zostaną dwu­osobową wycieczką do jednego z miast Unii Euro­pejskiej. Otrzymają też tablety z e-prenumeratą wy­branej gazety naszego wydawnictwa. Szczegółowy regulamin będzie dostępny na www.nowosci.com.pl, www.express.bydgoski.pl, www.mojregion.eu.

JAK WZIĄĆUDZIAŁ W AKCJI?

Pomysły w poszczególnychkategoriach można zgłaszaćod 10 do 30 października br.,przesyłając ich opis pod adresem: .

Opis nie może przekraczać objętości strony A4 i może zawierać tylko jedno zdjęcie. Do opisu projektu należy dołączyć dane osobowe, adres i numer telefonu (wyłącznie do wiadomości organizatora konkursu). Zgłoszenia można też składać osobiście we wszystkich biurach ogłoszeń oraz punktach partnerskich wydawnictwa Express Media na terenie województwa.

Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 

 

inf. nadesłane

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
monitoring powietrza - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
newsletter
kalendarz imprez letnich - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
 
PL EN DE RU FR CZ
Baner ISO 9001
Baner ISO 14001
Zwiazek miast polskich
Zwiazek powiatów polskich
Zielone płuca polskich
Narodowy konkurs ekologiczny
 Wsppolpraca  baner - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna