Brodnica

logo w nagłówku
Napis Brodnica
. . . . . . .
100.rocznica - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
oferta inwestycyjna
budżet obywatelski - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
grafika
Konkurs na prowadzenie schroniska dla zwierząt
Wtorek, 18-11-2014

 

Burmistrz Brodnicy ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie zadania publicznego w sferze ochrony zwierząt na rok 2015. Zadanie obejmuje prowadzenie na terenie miasta Brodnica schroniska dla bezdomnych zwierząt, a w szczególności:

 1. zbieranie rannych, chorych i bezdomnych zwierząt z terenu miasta Brodnicy;

 2. wyżywienie i opiekę nad bezdomnymi zwierzętami;

 3. zapewnienie odpowiednich warunków przebywania zwierząt w schronisku;

 4. zapewnienie właściwej opieki weterynaryjnej;

 5. całodobowe przyjmowanie zgłoszeń o zwierzętach potrzebujących pomocy;

 6. sterylizacje bezdomnych zwierząt;

 7. codzienny przegląd stanu zdrowotnego zwierząt;

 8. wyjazdy z policją do interwencji dotyczących maltretowania zwierząt w obrębie miasta Brodnicy;

 9. jednokrotne karmienie zwierząt;

 10. obsługa wycieczek przychodzących do schroniska;

 11. szukanie nowych właścicieli dla zwierząt;

 12. prowadzenie akcji edukacyjnych.

Na realizację zadania przeznacza się z budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2015 środki finansowe w wysokości 200 000,00 zł (dwieście tysięcy złotych).

Oferty wraz z załącznikami należy składać do dnia 12 grudnia 2014r. w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Brodnicy pok. 211.

Dokumenty konkursowe oraz treść Zarządzenia Burmistrz Brodnicy dostępne są na stronie internetowej www.bip.brodnica.pl /zakładka konkurs ofert/.

 

 

 

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
monitoring powietrza - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
newsletter
kalendarz imprez letnich - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
 
PL EN DE RU FR CZ
Baner ISO 9001
Baner ISO 14001
Zwiazek miast polskich
Zwiazek powiatów polskich
Zielone płuca polskich
Narodowy konkurs ekologiczny
 Wsppolpraca baner - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna