Brodnica

logo w nagłówku
Napis Brodnica
. . . . . . .
100.rocznica - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
oferta inwestycyjna
budżet obywatelski - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
grafika
W Brodnicy śmieci po staremu
Wtorek, 10-02-2015

Rok 2015 w stosunku do roku poprzedniego nie przyniósł żadnych zmian w gospodarce odpadami komunalnymi na terenie miasta. Zatem przypomnijmy co warto o niej wiedzieć.

Bardzo istotną kwestią jest pamiętanie o obowiązku zgłoszenia każdej zmiany ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość w terminie 14 dni – poprzez złożenie nowej deklaracji do Urzędu Miejskiego.

Jeżeli nastąpiła zmiana ilości osób – najpierw składamy nową deklarację, a dopiero później uiszczamy opłatę w zmienionej wysokości; nie odwrotnie !!!

Tak jak do tej pory stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które są zbierane i odbierane w sposób selektywny wynosi 10,80 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, natomiast w przypadku rezygnacji z selektywnego zbierania odpadów komunalnych stawka wynosi 17 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

Nie zmienił się również termin płatności za śmieci, do ostatniego dnia miesiąca, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy (np. za styczeń płacimy do ostatniego dnia stycznia).

Wpłaty dokonuje się w kasie Urzędu Miejskiego w Brodnicy lub przelewem na konto urzędu:

  95 1020 5024 0000 1302 0010 0883  PKO BP SA O/Brodnica

 W dalszym ciągu dla ułatwienia dokonywania płatności umożliwiamy zapłatę za kilka miesięcy. Dopuszczamy płatność „z góry” za dowolny okres w zakresie jednego roku budżetowego. Przykładowo możemy zapłacić za jeden miesiąc - styczeń, albo za styczeń i luty, albo za dowolną ilość miesięcy jednego roku – nawet od stycznia do grudnia włącznie. Wtedy terminem płatności jest ostatni dzień pierwszego miesiąca okresu, za jaki właściciel uiszcza opłatę.

Niestety, jeszcze zdarzają się błędy przy regulowaniu opłat przelewem. Przestrzeganie poniższych zasad pozwoli na ich uniknięcie:

- nie zaokrąglamy kwot na przelewach,

- dokładnie opisujemy przelewy (musi być podany właściciel i adres nieruchomości, której wpłata dotyczy),

- jeżeli w tytule przelewu podają Państwo dodatkowo - miesiąc, którego dotyczy opłata proszę koniecznie zwrócić uwagę, żeby przy realizacji kolejnych przelewów zmieniać nazwę miesiąca! Jest to często popełniany błąd (przez długi okres czasu jest przelewana opłata za ten sam miesiąc, w wyniku czego, w jednym miesiącu będzie spora nadpłata, a kolejne miesiące pozostają nieopłacone).

Najlepszym rozwiązaniem będzie brak zapisu konkretnego miesiąca na przelewie, za który jest dokonywana wpłata – wtedy kwota, na jaką opiewa przelew jest zaliczona na poczet najwcześniejszej nieuregulowanej raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Prawidłowo opisany przelew powinien zawierać następujące informacje:

  1. opłata za śmieci (sam zapis jako rodzaj opłaty).
  2. właściciel nieruchomości (osoba składająca deklarację – na kogo zostało założone konto śmieciowe w Urzędzie Miejskim).
  3. adres nieruchomości, na którą robimy przelew (gdyż nie zawsze adres zameldowania jest taki sam jak adres nieruchomości, na którą została złożona deklaracja).

 

 

W zakresie bezpośredniej wiedzy – co robić z odpadami ?

– Pamiętajmy o bardzo istotnej kwestii , że nie wolno wrzucać odpadów niebezpiecznych do przydomowych pojemników !!!

 

Zachęcamy również wszystkich mieszkańców do korzystania z Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, których na terenie Brodnicy w chwili obecnej mamy już 4. Do PSZOK-ów oddajemy przede wszystkim odpady problemowe jak i niebezpieczne oraz wszystkie nadwyżki selektywnie zebranych odpadów komunalnych.

 

Dla przykładu można wymienić:

-odpady wielkogabarytowe,

-zużyty sprzęt RTV/AGD,

-zużyte opony,

-pojemniki po aerozolach, farbach, lakierach,

-żarówki i świetlówki,

-baterie i akumulatory,

-przeterminowane leki.

-gruz budowlanych i rozbiórkowych w ilości 300 kg rocznie pochodzących z prowadzenia drobnych prac niewymagających pozwolenia na budowę, zgłoszenia robót budowlanych

 

Do PSZOK-ów nie można odstawić odpadów zmieszanych.

 

Wszystkim mieszkańcom polecamy odwiedziny stron internetowych www.brodnica.pl oraz www.pgk.com.pl , na których można znaleźć wiele cennych informacji o segregacji odpadów komunalnych m.in. ulotki jak segregować odpady, a także harmonogramy wywozu. Dzięki uprzejmości portali brodnickich harmonogramy są zamieszczone również na ich ogólnodostępnych stronach.

 

Śmieci na wesoło !

Na stronie internetowej www.brodnica.pl w zakładce DZIECI zamieściliśmy grę ekologiczną o nazwie EKO-GRA. Zachęcamy dzieci oraz wszystkich zainteresowanych do skonfrontowania swoich sił w grze, która w przyjazny i interesujący sposób poszerzy wiedzę o segregacji odpadów komunalnych. Celem gry jest zdobycie jak największej ilości punktów, przy czym punkt otrzymuje się za prawidłowe dopasowanie odpadu do odpowiedniego pojemnika, czy też miejsca przeznaczonego do gromadzenia tego typu odpadu.

 

Ponadto przypominamy numery telefonów, pod którymi mogą Państwo uzyskać wszelkie informacje o gospodarce odpadami komunalnymi na terenie Naszego miasta:

- Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Urzędzie Miejskim w Brodnicy (56) 49 303 16

- Biuro Obsługi Klienta w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp.z o.o. w Brodnicy (56)49 830 73

 

 

 

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
monitoring powietrza - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
newsletter
kalendarz imprez letnich - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
 
PL EN DE RU FR CZ
Baner ISO 9001
Baner ISO 14001
Zwiazek miast polskich
Zwiazek powiatów polskich
Zielone płuca polskich
Narodowy konkurs ekologiczny
 Wsppolpraca  baner - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna