Brodnica

logo w nagłówku
Napis Brodnica
. . . . . . .
100.rocznica - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
oferta inwestycyjna
budżet obywatelski - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
grafika
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty
Środa, 12-08-2015

Do Urzędu Miejskiego w Brodnicy wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Społecznego „STOPER” na realizację zadania publicznego pt. Sporządzenie raportu dotyczącego barier i przeszkód ze wskazaniem sposobów i możliwości ich likwidacji.

Oferta złożona została w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.) na realizację zadania publicznego w zakresie wsparcia osób z niepełnosprawnościami w likwidacji barier i ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu i korzystaniu z pełnej oferty kierowanej przez instytucje publiczne do mieszkańców Brodnicy.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.), każdy może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi należy kierować w terminie do 19 sierpnia 2015 r. drogą elektroniczną na adres: lub w formie pisemnej na adres Urzędu Miejskiego 87-300 Brodnica, ul. Kamionka 23 pokój 211 z dopiskiem uwagi do oferty " Stoper".

Oferta zamieszczona została w BIP Urzędu Miejskiego w Brodnicy, na tablicy informacyjnej oraz na stronie internetowej www.brodnica.pl w zakładce Zdrowie i Pomoc Społeczna.

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
monitoring powietrza - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
newsletter
kalendarz imprez letnich - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
 
PL EN DE RU FR CZ
Baner ISO 9001
Baner ISO 14001
Zwiazek miast polskich
Zwiazek powiatów polskich
Zielone płuca polskich
Narodowy konkurs ekologiczny
 Wsppolpraca  baner - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna