Brodnica

logo w nagłówku
Napis Brodnica
. . . . . . .
100.rocznica - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
oferta inwestycyjna
budżet obywatelski - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
grafika
Uchwalą budżet na 2016 rok
Środa, 16-12-2015

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r., poz. 1515) zwołuję XIII sesję Rady Miejskiej w Brodnicy, która odbędzie się w dniu 29 grudnia 2015r. o godz. 13.00 w sali 202 Urzędu Miejskiego w Brodnicy, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie kworum.

3. Powołanie sekretarza obrad.

4. Zatwierdzenie porządku obrad.

5. Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Miejskiej.

6. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Brodnicy za okres od dnia 13 listopada 2015r. do dnia 14 grudnia 2015r.

7. Informacja o przetargach za okres od dnia 13 listopada 2015r. do dnia 11 grudnia 2015r.

8. Sprawozdanie z pracy Komisji Rady – Przewodniczący Komisji.

9. Wolne wnioski i zapytania mieszkańców miasta.

10. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

a) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Brodnicy na lata 2016-2025,

b) uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2016,

c) przeznaczenia do zbycia nieruchomości niezabudowanej położonej w rejonie ulicy Dworcowej w Brodnicy,

d) przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Miasta Brodnicy na lata 2016-2023 - forma elektroniczna. Z materiałami w formie papierowej można się zapoznać w Biurze Rady Miejskiej.

e) przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Brodnicy na lata 2016-2023,

f) przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Brodnicy na lata 2016-2020”,

g) dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Miasta Brodnicy instrumentem płatniczym,

h) zmiany w budżecie Gminy Miasta Brodnicy na rok 2015.

14. Wnioski i interpelacje Radnych.

15. Zamknięcie XIII sesji Rady Miejskiej w Brodnicy.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Roman Pawlak

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
monitoring powietrza - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
newsletter
kalendarz imprez letnich - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
 
PL EN DE RU FR CZ
Baner ISO 9001
Baner ISO 14001
Zwiazek miast polskich
Zwiazek powiatów polskich
Zielone płuca polskich
Narodowy konkurs ekologiczny
 Wsppolpraca  baner - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna