Brodnica

logo w nagłówku
Napis Brodnica
. . . . . . .
100.rocznica - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
oferta inwestycyjna
budżet obywatelski - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
grafika
Miliony dla pozarządówek
Środa, 29-12-2010

 Zarząd województwa ogłosił nabór ofert w otwartych konkursach na wykonywanie zadań publicznych przez organizacje pozarządowe. W puli środków przewidzianych do podziału w projekcie przyszłorocznego budżetu jest ponad 5 milionów złotych. To pieniądze na realizację przedsięwzięć między innymi z zakresie kultury, sportu, rozwiązywania problemów uzależnień, pomocy społecznej, ochrony zdrowia, turystyki i działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.
 
Zachęcamy wszystkie organizacje pozarządowe z Brodnicy - a jest ich około 50 ,by startowały w ogłoszonych przez Urząd Marszałkowski konkursach.
 
- Zarząd województwa ogłosił nabór ofert w 15 otwartych konkursach. Projekt przyszłorocznego budżetu województwa przewiduje, że przeznaczymy na ten cel ponad 5 milionów złotych - informuje rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego Beata Krzemińska
- Kwotą 1,03 miliona złotych wesprzemy np. przedsięwzięcia służące m.in. upowszechnianiu kultury lub sztuki. Tutaj organizacje pozarządowe mogą starać się o pieniądze na organizację koncertów, wystaw lub edukacyjnych przedsięwzięć kulturalnych. Termin składania wniosków mija 10 stycznia 2011 roku.

konkurs nr 1 - „Upowszechnianie i rozwój kultury, sztuki, ochrona tradycji i dziedzictwa narodowego”

Pół miliona złotych wesprze upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu w Kujawsko-Pomorskiem. Na dofinansowanie mogą liczyć miedzy innymi projekty imprez sportowych o zasięgu międzynarodowym, wojewódzkim oraz lokalnym. Wnioski można składać do 10 stycznia 2011 roku.
konkurs nr 2 - „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu”

 
W ramach konkursu „Rozwiązywanie problemów alkoholowych w województwie kujawsko-pomorskim” wsparte zostaną między innymi różnego rodzaju programy profilaktyczne i rehabilitacyjne skierowane do młodzieży i osób dorosłych, akcje edukacyjne i zajęcia terapeutyczne. Na ich realizację przeznaczyliśmy 200 tysięcy złotych. Na wnioski czekamy do 10 stycznia 2011 roku.
konkurs nr 3 - „Rozwiązywanie problemów alkoholowych w województwie kujawsko-pomorskim”

Na przeciwdziałanie narkomanii, w tym m.in. na edukację młodzieży, profilaktykę uzależnień wśród studentów oraz wsparcie dla rodzin osób uzależnionych przeznaczyliśmy 250 tysięcy złotych. Termin składania wniosków mija 10 stycznia 2011 roku.
konkurs nr 4 - „Przeciwdziałanie narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim”

Pozarządówki mogą także liczyć na dofinansowanie zadań służących aktywizacji środowisk wiejskich w zakresie profilaktyki uzależnień. W puli tego konkursu jest 50 tysięcy złotych, które można przeznaczyć na przykład na działalność punktów konsultacyjnych zajmujących się rozwiązywaniem problemów alkoholizmu lub narkomanii na wsi. Wnioski można składać do 10 stycznia 2011 roku.
konkurs nr 5 - „Aktywizacja środowisk wiejskich w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i innych uzależnień"

Na organizację zajęć dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym w czasie wolnym od nauki oraz w czasie wakacji trafi kwota 270 tysięcy złotych. Nabór wniosków trwa do 10 stycznia 2011 r.
Konkurs nr 6 - „Wspieranie zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym”

Wsparcie trafi też na organizację zajęć i wypoczynku dla dzieci i młodzieży przez organizacje młodzieżowe. W puli konkursu znalazło się 300 tysięcy złotych. Nabór wniosków trwa do 10 stycznia 2011 r.
Konkurs nr 7 - „Wspieranie pracy wychowawczej z dziećmi i młodzieżą realizowanej przez organizacje młodzieżowe”

Na organizację półkolonii, warsztatów  i innych inicjatyw  mających na celu  integrację osób starszych z młodszym pokoleniem trafi 90 tysięcy złotych. Wnioski można składać do 10 stycznia 2011 roku.
Konkurs nr 8 - „Wspieranie aktywności i integracji społecznej seniorów”

Dofinansowanie zostaną też różnego rodzaju działania związane z pomocą dla osób przewlekle chorych i wymagających stałej opieki. Wsparcie zostanie również przeznaczone na pomoc dla rodzin tych osób. Na ten cel trafi 270 tysięcy złotych. Termin składania wniosków mija 10 stycznia 2011 roku.
Konkurs nr 9 - „Wsparcie działań z zakresu opieki nad osobami przewlekle chorymi”

Na ochronę i promocję zdrowia przeznaczyliśmy 100 tysięcy złotych. To pieniądze na działania mające na celu promowanie zdrowego stylu życia, zdrowia psychicznego oraz  poprawę jakości życia osób chorych. Wnioski można składać do 10 stycznia 2011 roku.
Konkurs nr 10 - „Ochrona i promocja zdrowia”

Na wsparcie w ramach konkursu „Upowszechnianie krajoznawstwa i turystyki” mogą liczyć organizacje pozarządowe, które mają w planach organizację na przykład rajdu lub spływu kajakowego. Pieniądze można przeznaczyć także na wytyczanie nowych lub utrzymanie istniejących szlaków turystycznych. Podzielimy je także pomiędzy organizacje pozarządowe, które zorganizują konkursy krajoznawcze. Planowana pula pieniędzy w ramach tego konkursu wynosi 150 tysięcy złotych. Wnioski można składać do 10 stycznia 2011 roku.
Konkurs nr 11 - „Upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa”
 
W konkursie na „Wspieranie zadań z zakresu rehabilitacji dzieci niewidomych i słabo widzących”, dofinansowanie trafi  na realizację programów rehabilitacji, naukę pisma Braille’a  oraz naukę czynności dnia codziennego dla dzieci do 7 roku życia. W puli jest 90 tysięcy złotych. Termin składania wniosków mija 10 stycznia 2011 roku.
Konkurs nr 12 – „Rehabilitacja dzieci niewidomych i słabowidzących”

Zadaniem kolejnego konkursu jest dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych do projektów realizowanych z funduszy zewnętrznych, między innymi ze środków Unii Europejskiej. Nabór wniosków do konkursu ma charakter ciągły i będzie trwał od 10 stycznia do 1 września 2011 roku. Na ten cel trafi 70 tysięcy złotych.
Konkurs nr 13 – „Dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych”

Konkurs „Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego” to wsparcie na organizację konferencji dla ngo-sów z regionu. Na ten cel przeznaczyliśmy 30 tysięcy złotych. Nabór wniosków potrwa do 1 lutego.
Konkurs nr 14 - „Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego”

W ramach konkursu „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” wsparcie trafi na organizację różnego rodzaju przedsięwzięć związanych z promowaniem aktywności osób niepełnosprawnych, prowadzeniem rehabilitacji, organizacją  szkoleń, kursów i doradztwa zawodowego, a także między innymi szkoleniem psów przewodników. Planowana pula pieniędzy w ramach tego konkursu wynosi 200 tysięcy złotych. Wnioski można składać do 10 stycznia 2011 roku.
Konkurs nr 15 - „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”

Kolejny konkurs (nr 16), na organizację szkoleń sportowych dzieci i młodzieży, ogłosimy w styczniu.

Organizację pozarządowe będą mogły się też ubiegać o dotacje w uproszczonym trybie pozakonkursowym. Na tego rodzaju zadania zarezerwowano w projekcie budżetu na 2011 rok 110 tysięcy złotych.

Organizację pozarządowe będą mogły się też ubiegać o dotacje w uproszczonym trybie pozakonkursowym. Na tego rodzaju zadania zarezerwowano w projekcie budżetu na 2011 rok 110 tysięcy złotych.

Szczegółowych informacji udziela Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi (0-56 62-18-371 lub 62-18-403) oraz pracownicy poszczególnych departamentów, do których kontakty można znaleźć tutaj.

Więcej informacji o konkursach znaleźć można na stronie www.kujawsko-pomorskie.pl   

Informacja podana przez Beatę Krzemińską
rzecznik prasową Urzędu Marszałkowskiego

 

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
monitoring powietrza - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
newsletter
kalendarz imprez letnich - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
 
PL EN DE RU FR CZ
Baner ISO 9001
Baner ISO 14001
Zwiazek miast polskich
Zwiazek powiatów polskich
Zielone płuca polskich
Narodowy konkurs ekologiczny
 Wsppolpraca  baner - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna