Brodnica

logo w nagłówku
Napis Brodnica
. . . . . . .
100.rocznica - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
oferta inwestycyjna
budżet obywatelski - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
grafika
LGD Miasta Brodnicy zaprasza na szkolenie
Wtorek, 11-10-2016

Realizując Lokalną Strategię Rozwoju (LSR) Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy zapraszado udziału w bezpłatnym szkoleniu na temat zasad i kryteriów udzielania wsparcia w ramach LSR. Szkolenie odbędzie się 24 października 2016 r. o godz. 16.30 w Brodnickim Domu Kultury (sala nr 16). Zgłoszenia udziału w szkoleniu przyjmowane są pod nr. tel. 733 866 444 lub adresem e-mail do 20.10.2016 r. do godz. 15:30 lub do wyczerpania limitu miejsc. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Szkolenie skierowane jest do: stowarzyszeń, fundacji, placówek kultury, przedsiębiorców, placówek oświatowych, samorządów lokalnych, specjalistycznych placówek działających na rzecz zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i innych organizacji działających na rzecz zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Ogłoszenie przez LGD Miasta Brodnicy konkursów na projekty, które realizowane będą w ramach LSR planowane jest na pierwszy kwartał 2017 r. Będą one dotyczyły następujących działań:

- otwarcie lub rozwój świetlicy środowiskowej, klubu młodzieżowego, klubu pracy lub innej placówki o charakterze środowiskowym,

- szkolenia, kursy, staże dające nowe umiejętności zawodowe i społeczne,

- rozwój usług wzajemnościowych (m.in. bank czasu),

- rozwój usług samopomocowych (m.in. grupy wsparcia),

- edukację animatorów i liderów lokalnej społeczności,

- wydarzenia animacyjne i integrujące lokalną społeczność,

- działania związane z rozwojem przedsiębiorczości społecznej.

Na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju w latach 2014 -2020 LGD Miasta Brodnicy dysponuje środkami w wysokości 2.743.151,12 zł., które pochodzą ze środków Europejskiego o Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Środki te będą przeznaczone na finansowanie projektów skierowanych do osób z grup defaworyzowanych czyli m.in. do: osób bezrobotnych, osób z niepełnosprawnościami, rodzin korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej, rodzin z dzieckiem z niepełnosprawnością czy rodzin dysfunkcyjnych.

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
monitoring powietrza - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
newsletter
kalendarz imprez letnich - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
 
PL EN DE RU FR CZ
Baner ISO 9001
Baner ISO 14001
Zwiazek miast polskich
Zwiazek powiatów polskich
Zielone płuca polskich
Narodowy konkurs ekologiczny
 Wsppolpraca  baner - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna