Brodnica

logo w nagłówku
Napis Brodnica
. . . . . . .
100.rocznica - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
oferta inwestycyjna
budżet obywatelski - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Czekamy na kandydatów na ławników
Wtorek, 14-06-2011

Uprzejmie informuję, iż w terminie do dnia 30 czerwca 2011r. przyjmowane będą zgłoszenia kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Brodnicy - do orzekania w sprawach rodzinnych i nieletnich i Sądu Okręgowego w Toruniu - do orzekania w sprawach cywilnych.

Kandydatem na ławnika może być osoba, która spełnia następujące wymogi formalne:

1)   posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

2)   jest nieskazitelnego charakteru,

3)   ukończyła 30 lat,

4)   jest zatrudniona, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,

5)   nie przekroczyła 70 lat,

6)   jest zdolna, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,

7)   posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Uprawnionymi do zgłoszenia kandydatów na ławników są: prezesi sądów, stowarzyszenia, organizacje związkowe, organizacje pracodawców oraz inne organizacje zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie miasta Brodnicy.

Sprawy wyboru ławników i wymaganych dokumentów od kandydata na ławnika reguluje dział IV, rozdział 7 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2001r. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.).

Szczegółowe informacje nt. zgłaszania kandydatów na ławników można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Brodnicy – w Wydziale Organizacji Urzędu, ul. Kamionka 23, pok. 209, tel. 4930615, 4930602; tel. centr. 4930300.

 

Brodnica, dnia 14.06.2011r.               

 

                                                                                                          BURMISTRZ

                                                                                                     (-) Jarosław Radacz       

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
monitoring powietrza - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
newsletter
kalendarz imprez letnich - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
 
PL EN DE RU FR CZ
Baner ISO 9001
Baner ISO 14001
Zwiazek miast polskich
Zwiazek powiatów polskich
Zielone płuca polskich
Narodowy konkurs ekologiczny
 Wsppolpraca  baner - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna