Brodnica

logo w nagłówku
Napis Brodnica
. . . . . . .
100.rocznica - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
oferta inwestycyjna
budżet obywatelski - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
grafika
ŚWIETLICA HARCERSKA W DOMU HARCERZA – oferta na realizację zadania
Środa, 25-10-2017

Do Urzędu Miejskiego w Brodnicy w dniu 24 października 2017 r. wpłynęła oferta złożona przez Chorągiew Kujawsko-Pomorską ZHP Hufiec Brodnica ul. Nad Drwęcą 30, 87-300 Brodnica na realizację zadania publicznego pod tytułem „Świetlica Harcerska w Domu Harcerza”. Oferta została złożona w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób. Zgodnie z art. 19 a ww. ustawy każdy może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi należy kierować w terminie do 1 listopada 2017 r. drogą elektroniczną na adres: lub w formie pisemnej na adres Urząd Miejski w Brodnicy ul. Kamionka 23, 87-300 Brodnica pokój 101 z dopiskiem: Uwagi do oferty „Świetlica Harcerska w Domu Harcerza”. Oferta zamieszczona została w BIP Urzędu Miejskiego w Brodnicy, na tablicy informacyjnej tut. urzędu oraz na stronie internetowej www.brodnica.pl w zakładce Zdrowie i Pomoc Społeczna.

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
monitoring powietrza - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
newsletter
kalendarz imprez letnich - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
 
PL EN DE RU FR CZ
Baner ISO 9001
Baner ISO 14001
Zwiazek miast polskich
Zwiazek powiatów polskich
Zielone płuca polskich
Narodowy konkurs ekologiczny
 Wsppolpraca  baner - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna