Brodnica

logo w nagłówku
Napis Brodnica
. . . . . . .
100.rocznica - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
oferta inwestycyjna
budżet obywatelski - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
grafika
Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy zaprasza na bezpłatne szkolenia
Czwartek, 26-07-2018

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy zaprasza na bezpłatne szkolenia na temat zasad i kryteriów wyboru operacji w ramach LSR oraz rozliczania operacji. Szkolenia odbędą się w dniach 6,13 i 27 sierpnia 2018 r. w Domu Harcerza ul. Nad Drwęcą 30 w Brodnicy. Zgłoszenia udziału przyjmowane są pod nr tel. 733 866 444 lub adresem e -mail:

  1. Szkolenie dnia 6 sierpnia 2018 r. – zgłoszenia do 03.08.2018 g. 10:00

  2. Szkolenie dnia 13 sierpnia 2018 r. – zgłoszenia do 10.08.2018 g. 10:00

  3. Szkolenie dnia 27 sierpnia 2018 r. - zgłoszenia do 24.08.2018 g. 10:00

Szkolenia odbędą się według poniższego harmonogramu:

  1. 06.08.2018 r. w godz. 15:00, nt. zasad, kryteriów wyboru operacji w ramach LSR,

  2. 13.08.2018 r. w godz. 16:00, nt. zasad, kryteriów wyboru operacji w ramach LSR,

  3. 27.08.2018 r. w godz. 15:00, nt. rozliczenia operacji w ramach LSR.

Zakres tematyczny szkolenia w dniach 6 i 13.08.2018 r. obejmuje m.in.:

- Tryb grantowy i konkursowy naboru wniosków.

- Kryteria oceny projektu.

- Procedura oceny i wyboru projektów do dofinansowania.

- Preferowane grupy docelowe.

- Podstawowe zasady kwalifikowalności wydatków.

- Kwalifikowalność podatku VAT.

- Wkład własny w projekcie.

- Analiza potrzeb i celów w projekcie

- Wskaźniki produktu i rezultatu.

Zakres tematyczny szkolenia w dniu 27.08.2018 r. obejmuje m.in.:

- Warunki umowy o dofinansowanie operacji.

- Ponoszenie i dokumentowanie kosztów/wydatków. - Wkład pieniężny i niepieniężny (dokumentowanie).

- Ogólne zasady rozliczania operacji.

- Rozliczanie wkładu niepieniężnego.

- Omówienie wniosku o płatność oraz załączników.

Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

inf. nadesłana: LGD Brodnica

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
monitoring powietrza - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
newsletter
kalendarz imprez letnich - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
 
PL EN DE RU FR CZ
Baner ISO 9001
Baner ISO 14001
Zwiazek miast polskich
Zwiazek powiatów polskich
Zielone płuca polskich
Narodowy konkurs ekologiczny
 Wsppolpraca  baner - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna