Brodnica

logo w nagłówku
Napis Brodnica
. . . . . . .
100.rocznica - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
oferta inwestycyjna
budżet obywatelski - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
grafika
Wybory Samorządowe 2018
Środa, 03-10-2018
WPISANIE SIĘ DO REJESTRU WYBORCÓW NIE JEST SKOMPLIKOWANE Każdy wyborca stale zamieszkały na terenie miasta Brodnicy ma prawo złożyć wniosek o wpisanie go do rejestru wyborców Gminy Miasta Brodnicy.  Wyborcy stale zamieszkali na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały wpisywani są do rejestru wyborców, jeżeli złożą w tej sprawie w urzędzie gminy pisemny wniosek – art. 19 § 1 Kodeksu wyborczego.  Wyborcą jest obywatel polski lub obywatel Unii Europejskiej, niebędący obywatelem polski, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat oraz stale zamieszkuje na obszarze gminy. Dokumenty, które należy złożyć w urzędzie gminy TU: Urzędzie Miejskim w Brodnicy  Wyborca musi przygotować wniosek o wpisanie do rejestru wyborców, deklarację oraz kserokopię ważnego dokumentu tożsamości (dowodu osobistego, lub paszportu)  W celu udowodnienia stałego zamieszkania na terenie gminy – TU: miasta Brodnicy, wskazane jest przedłożenie dodatkowego dokumentu, który potwierdzi, że wyborca mieszka w Brodnicy (mieście). Taki dokument to na przykład umowa najmu mieszkania, rachunek za prąd, na którym są dane wnioskodawcy, oświadczenie właściciela lub najemcy mieszkania, w którym mieszka wnioskodawca. (patrz też informacje na stronie: https://bip.brodnica.pl lub https://obywatel.gov.pl Dlaczego sprawdza się stałe zamieszkanie  Sprawdzenie spełniania przez wyborcę warunków stałego zamieszkania jest obowiązkiem burmistrza na podstawie art. 20 § 2 ustawy z dnia 5.01.2011r. Kodeks wyborczy. Stosownie do wytycznych Państwowej Komisji Wyborczej oraz orzecznictwa sądowo-administracyjnego, przy rozpatrywaniu wniosku organ administracyjny – TU: Burmistrz Brodnicy, nie może kierować się wyłącznie oświadczeniami osoby zainteresowanej, konieczne jest bowiem uwzględnienie okoliczności zewnętrznych mogących świadczyć o tym, że dana osoba (wyborca) rzeczywiście zamierza stale przebywać w danej miejscowości. Kto przeprowadza czynności sprawdzające  Czynności sprawdzające wykonują pracownicy Urzędu Miejskiego w Brodnicy, w imieniu organu – Burmistrza Brodnicy. Pracownikami Urzędu są także strażnicy miejscy. Informacje o procedurze:  Strona Biuletynu Informacji Publicznej urzędu Miejskiego w Brodnicy – zakładka „Poradnik Interesanta”  Ewidencja ludności-meldunkiWpisanie do rejestru wyborców Gminy Miasta Brodnicy.  https://obywatel.gov.pl/zaswiadczenia-i-odpisy/wpisz-sie-do-rejestru-wyborcow#scenariusz-w-urzedzie
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
monitoring powietrza - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
newsletter
kalendarz imprez letnich - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
 
PL EN DE RU FR CZ
Baner ISO 9001
Baner ISO 14001
Zwiazek miast polskich
Zwiazek powiatów polskich
Zielone płuca polskich
Narodowy konkurs ekologiczny
 Wsppolpraca  baner - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna