Brodnica

logo w nagłówku
Napis Brodnica
. . . . . . .
100.rocznica - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
oferta inwestycyjna
budżet obywatelski - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
grafika
IV Sesja Rady Miejskiej
Środa, 16-01-2019

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r., poz. 994 z późn. zm.) zwołuję IV sesję Rady Miejskiej w Brodnicy, która odbędzie się w dniu 29 stycznia 2019r. o godz. 13.30 w sali 202 Urzędu Miejskiego w Brodnicy z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie kworum.

3. Powołanie sekretarza obrad.

4. Przedstawienie porządku obrad.

5. Przyjęcie sprawozdania z pracy Burmistrza za okres od 04.12.2018 r. do 14.01.2019 r. oraz informacji o przetargach za okres od 04.12.2018 r. do 14.01.2019 r.

6. Sprawozdanie z pracy komisji Rady Miejskiej – przewodniczący komisji.

7. Przedłożenie planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej.

8. Wolne wnioski i zapytania mieszkańców miasta.

9. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

a) kierunków działań Burmistrza Brodnicy na lata 2018-2023,

b) utworzenia Lokalnego Zespołu Koordynacyjnego Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polski w Brodnicy,

c) przeznaczenia do zbycia udziału w nieruchomości zabudowanej, położonej przy ul. Stary Plac Szkolny w Brodnicy,

d) określenia wysokości stawki procentowej bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów oraz warunków jej udzielania,

e) desygnowania radnych Rady Miejskiej w Brodnicy do Społecznej Komisji Mieszkaniowej,

f) delegowania przedstawicieli Gminy Miasta Brodnicy na Walne Zebranie Stowarzyszenia Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza Drwęcy,

10. Interpelacje i zapytania radnych.

11. Sprawy różne.

12. Zamknięcie IV sesji Rady Miejskiej w Brodnicy.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Artur DOMBROWSKI

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
monitoring powietrza - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
newsletter
kalendarz imprez letnich - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
 
PL EN DE RU FR CZ
Baner ISO 9001
Baner ISO 14001
Zwiazek miast polskich
Zwiazek powiatów polskich
Zielone płuca polskich
Narodowy konkurs ekologiczny
 Wsppolpraca  baner - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna