Brodnica

logo w nagłówku
Napis Brodnica
. . . . . . .
100.rocznica - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
oferta inwestycyjna
budżet obywatelski - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
grafika
Rozstrzygnięcie konkursu
Wtorek, 19-03-2019

Sąd Konkursowy po wnikliwej analizie nadesłanych prac na opracowanie koncepcji dla zadania p. n. „Przebudowa oraz rozbudowa o salę konferencyjno-kinową Brodnickiego Domu Kultury, położonego w Brodnicy przy ulicy Przykop 43”, zdecydował przyznać nagrodę główną pracy nr 440440 tj. pracowni projektowej FSprojekt Marcin Fabiański. Organizator konkursu bardzo dziękuje pozostałym uczestnikom za wzięcie udziału w konkursie, włożony wysiłek i zaangażowanie.

Oceniając prace kierowano się następującymi kryteriami: wartości funkcjonalne, architektoniczne i dostosowanie projektowanych rozwiązań do otoczenia; atrakcyjność idei programu oraz koncepcji zagospodarowania terenu oraz uwzględnienie historycznej bryły budynku i tradycji miejsca, funkcjonalność, spójność, walory estetyczne rozwiązań przestrzennych; koncepcja materiałowo-techniczna; możliwości realizacyjne. Ponadto wzięto pod uwagę opinię Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Toruniu; Komisji Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Brodnicy; Komisji Kultury, Turystki i Promocji Miasta Rady Miejskiej oraz posiłkując się opinią architektów z Pracowni Projektów i BP w Toruniu, a także uwzględniając przeprowadzone konsultacje społeczne zwracając uwagę na propozycje, które znajdą odzwierciedlenie w projekcie budowlanym, stwierdzono, iż wszystkie zgłoszone do udziału w Konkursie prace są na jednakowym, wysokim poziomie konceptualnym, jednak różnią się sposobem rozwiązania architektonicznego. W uzasadnieniu werdyktu Sąd Konkursowy wskazano, iż praca zwycięska w największym stopniu spełniła oczekiwania biorąc pod uwagę: rozwiązania urbanistyczne w kontekście rozwiązań funkcjonalno-użytkowych, walory architektoniczne oraz czytelną i powiązaną z wejściem głównym salę kinową. Zaproponowane rozwiązanie zachowuje odpowiedni balans pomiędzy istniejącym budynkiem, a zaprojektowaną nową funkcją uwzględniającą aktualne potrzeby mieszkańców naszego miasta.

http://www.brodnica.miasto.biz/galeria-343-konsultacje_spoleczne_praca_konkursowa.html

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
monitoring powietrza - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
newsletter
kalendarz imprez letnich - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
 
PL EN DE RU FR CZ
Baner ISO 9001
Baner ISO 14001
Zwiazek miast polskich
Zwiazek powiatów polskich
Zielone płuca polskich
Narodowy konkurs ekologiczny
 Wsppolpraca  baner - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna