Brodnica

logo w nagłówku
Napis Brodnica
. . . . . . .
100.rocznica - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
oferta inwestycyjna
budżet obywatelski - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
grafika
X sesja Rady Miejskiej w Brodnicy
Czwartek, 21-11-2019

 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r., poz. 506 ze zm.) zwołuję X sesję Rady Miejskiej w Brodnicy, która odbędzie się w dniu 28 listopada 2019r. o godz. 12.30 w sali 202 Urzędu Miejskiego w Brodnicy z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie kworum.

3. Powołanie sekretarza obrad.

4. Przedstawienie porządku obrad.

5. Przyjęcie sprawozdania z pracy Burmistrza za okres od 11.9.2019r. do 13.11.2019r. oraz informacji o przetargach za okres od 11.9.2019r. do 13.11.2019r.

6. Sprawozdanie z pracy komisji Rady Miejskiej – przewodniczący komisji.

7. Informacja podmiotów dokonujących analizy oświadczeń majątkowych.

8. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2018-2019.

9. Informacja o wniesionych wkładach.

10. Wolne wnioski i zapytania mieszkańców miasta.

11. Rozpatrzenie projektów uchwał:

a) w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Janusza Korczaka w Brodnicy,

b) w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Tatrzańskiej w Brodnicy,

c) o zmianie uchwały w sprawie opłat za korzystanie z obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brodnicy,

d) w sprawie uchwalenia rocznego Programu współpracy Gminy Miasta Brodnicy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020,

e) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,

f) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

g) w sprawie ustanowienia miejskiego brodnickiego bonu żłobkowego,

h) w sprawie ogłoszenia roku 2020 „Rokiem Obchodów 100-lecia Powrotu Brodnicy do Macierzy”,

i) o zmianie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

j) w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

12. Interpelacje i zapytania radnych.

13. Sprawy różne.

14. Zamknięcie X sesji Rady Miejskiej w Brodnicy.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Artur DOMBROWSKI

link do transmisji obrad: http://bip.brodnica.pl/index.php?type=4&name=bt107&func=selectsite&value%5B0%5D=mnu8&value%5B1%5D=57

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
monitoring powietrza - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
newsletter
kalendarz imprez letnich - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
 
PL EN DE RU FR CZ
Baner ISO 9001
Baner ISO 14001
Zwiazek miast polskich
Zwiazek powiatów polskich
Zielone płuca polskich
Narodowy konkurs ekologiczny
 Wsppolpraca  baner - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna