Brodnica

logo w nagłówku
Napis Brodnica
. . . . . . .
100.rocznica - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
oferta inwestycyjna
budżet obywatelski - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
grafika
Otwarty konkurs w sferze ochrony zwierząt
Poniedziałek, 25-11-2019

Burmistrz Brodnicy ogłosił otwarty konkurs na wsparcie zadania publicznego

w sferze ochrony zwierząt, w zakresie prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt w roku 2020. Zadanie obejmuje prowadzenie na terenie Gminy Miasta Brodnicy schroniska dla bezdomnych zwierząt, a w szczególności:

- wyłapywanie (odławianie) chorych i bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Miasta Brodnicy;

- zapewnienie odpowiednich warunków przebywania bezdomnych zwierząt w schronisku;

- zapewnienie właściwej opieki weterynaryjnej tj. m.in. leczenie chorych bezdomnych zwierząt rokujących na wyzdrowienie, wykonywanie szczepień przeciwko wściekliźnie i innych niezbędnych dla prawidłowego utrzymania stanu zdrowotnego;

- wyżywienie bezdomnych zwierząt stosownie do potrzeb gatunkowych;

- obligatoryjną sterylizację albo kastrację wszystkich bezdomnych zwierząt, które trafiły do schroniska chyba, że istnieją przeciwwskazania do wykonania zabiegu z uwagi na ich stan zdrowotny;

- elektroniczne znakowanie (czipowanie) bezdomnych zwierząt – psów, które trafiły do schroniska, po okresie 14 dniowej kwarantanny, oraz ich rejestrację w ogólnopolskiej bazie danych (www.identyfikacja.pl);

- codzienny przegląd stanu zdrowotnego bezdomnych zwierząt przebywających w schronisku;

- usypianie ślepych miotów;

- całodobowe przyjmowanie zgłoszeń o zwierzętach potrzebujących pomocy;

- sprawowanie opieki nad wolno żyjącymi kotami bytującymi na terenie Gminy Miasta Brodnicy;

- wyjazdy z policją do interwencji dotyczących maltretowania zwierząt w obrębie miasta Brodnicy;

- obsługa wycieczek odwiedzających schronisko;

- szukanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt;

- prowadzenie akcji edukacyjnych;

- umożliwienie pracy wolontariuszy w schronisku na warunkach określonych w regulaminie.

Na realizację zadania przeznacza się z budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2020 środki finansowe w wysokości 220 000,00 zł (dwieście dwadzieścia tysięcy złotych). Oferty wraz z załącznikami należy złożyć do dnia 17 grudnia 2019 r. w Punkcie Kancelaryjnym Urzędu Miejskiego w Brodnicy pok. 101. Treść zarządzenia Burmistrza Brodnicy dostępna jest na stronie internetowej www.bip.brodnica.pl /zakładka konkurs ofert/Biuro Ochrony Środowiska.

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
monitoring powietrza - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
newsletter
kalendarz imprez letnich - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
 
PL EN DE RU FR CZ
Baner ISO 9001
Baner ISO 14001
Zwiazek miast polskich
Zwiazek powiatów polskich
Zielone płuca polskich
Narodowy konkurs ekologiczny
 Wsppolpraca  baner - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna