Brodnica

logo w nagłówku
Napis Brodnica
. . . . . . .
100.rocznica - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
oferta inwestycyjna
budżet obywatelski - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Podatek od nieruchomości i śr. transportu w 2020 roku
Piątek, 29-11-2019

Od nowego roku zmienią się stawki podatków od nieruchomości i środków transportu. Na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Brodnicy Radni podjęli uchwałę zmieniającą wysokość opłat. W uzasadnieniu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości czytamy:

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170) rada gminy określa wysokość stawek podatku od nieruchomości, z tym że stawki te nie mogą przekroczyć rocznie górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych na każdy rok podatkowy przez Ministra Finansów w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2020 zostały określone w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2020 r. (M.P. poz. 738). Stawki podatku od nieruchomości od roku 2013 nie ulegały zmianie. W roku 2020 stawki podatku od nieruchomości wzrastają średnio o 10%.

W uzasadnieniu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych czytamy:

Stawki podatku od środków transportowych przyjęte w uchwale uwzględniają uwarunkowania wynikające z Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych na rok 2020 (M. P. poz. 738) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie minimalnych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2020 r. (M. P. poz. 1020). Stawki podatku od środków transportowych od roku 2013 nie ulegały zmianie. W roku 2020 stawki podatku od środków transportowych wzrastają średnio o 10%.

W/w stawki podatków na rok 2020 w załączniku.

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
monitoring powietrza - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
newsletter
kalendarz imprez letnich - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
 
PL EN DE RU FR CZ
Baner ISO 9001
Baner ISO 14001
Zwiazek miast polskich
Zwiazek powiatów polskich
Zielone płuca polskich
Narodowy konkurs ekologiczny
 Wsppolpraca  baner - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna