Brodnica

logo w nagłówku
Napis Brodnica
. . . . . . .
100.rocznica - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
oferta inwestycyjna
budżet obywatelski - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
grafika
Radni uchwalą budżet
Poniedziałek, 09-12-2019

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r., poz. 506 ze zm.) zwołuję XI sesję Rady Miejskiej w Brodnicy, która odbędzie się w dniu 12 grudnia 2019r. o godz. 12.00 w sali 202 Urzędu Miejskiego w Brodnicy z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie kworum.

3. Powołanie sekretarza obrad.

4. Przedstawienie porządku obrad.

5. Przyjęcie sprawozdania z pracy Burmistrza za okres od 15.11.2019 r. do 27.11.2019 r. oraz informacji o przetargach za okres od 13.11.2019 r. do 27.11.2019 r.

6. Sprawozdanie z pracy komisji Rady Miejskiej – przewodniczący komisji.

7. Wolne wnioski i zapytania mieszkańców miasta.

8. Rozpatrzenie projektów uchwał:

a) w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Brodnicy na lata 2020-2030,

b) w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2020,

c) o zmianie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasta Brodnicy oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków,

d) o zmianie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

e) w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych,

f) w sprawie przyjęcia Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Brodnicy na rok 2020,

g) o zmianie uchwały w sprawie Statutu Gminy Miasta Brodnicy.

9. Interpelacje i zapytania radnych.

10. Sprawy różne.

11. Zamknięcie XI sesji Rady Miejskiej w Brodnicy.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Artur Dombrowski

Transmisja pod linkiem: https://umbrodnica.bip.e-zeto.eu/index.php?type%3D4%26name%3Dbt29%26func%3Dselectsite%26value%255B0%255D%3D226783

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
monitoring powietrza - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
newsletter
kalendarz imprez letnich - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
 
PL EN DE RU FR CZ
Baner ISO 9001
Baner ISO 14001
Zwiazek miast polskich
Zwiazek powiatów polskich
Zielone płuca polskich
Narodowy konkurs ekologiczny
 Wsppolpraca  baner - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna