Brodnica

logo w nagłówku
Napis Brodnica
. . . . . . .
100.rocznica - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
oferta inwestycyjna
budżet obywatelski - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
grafika
Magia przyrody na fotografiach
Poniedziałek, 28-11-2011

Brodnicki Dom Kultury i Muzeum Przyrodnizce UKM w Toruniu zapraszają na wystawę fotograficzną autorstwa Adama Adamskiego „Magia Natury”. Wernisaż wystawy odbędzie się 2 grudnia o godzinie 18.00 w Brodnickim Domu Kultury

O WYSTAWIE
Terenem fotograficznych poszukiwań były obszary trzech parków krajobrazowych o szczególnych walorach przyrodniczych.

Pierwszy z nich to Brodnicki Park Krajobrazowy (BPK). Park charakteryzuje się urozmaiconą rzeźbą polodowcową z głębokimi rynnami  subglacjalnymi rozcinającymi sandr brodnicki, morenami czołowymi, ozami  oraz licznymi obniżeniami wytopiskowymi. W BPK znajduje się 60 jezior, a 60 % powierzchni zajmują lasy, głównie bory, ale także lasy liściaste z bukiem. Jest tu wiele stanowisk rzadkich i chronionych roślin, bogato reprezentowana jest też awifauna. W granicach BPK znajduje się 7 rezerwatów przyrody.

Górznieńsko – Lidzbarski Park Krajobrazowy (GLPK) to teren ukształtowany w czasie ostatniego zlodowacenia, a jego zróżnicowanie związane jest z wieloma formami erozyjnymi i akumulacyjnymi. GLPK cechują rozległe kompleksy leśne, głównie żyzne lasy grądowe (70 % powierzchni). Duża różnorodność biotopów w Parku sprzyja bogactwu flory i fauny chronionej w sześciu rezerwatach przyrody.

Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego, gdzie ochroną objęto dno doliny Wisły, strefę zboczową oraz wysoczyznę morenową. Najbardziej zróżnicowana jest strefa zboczowa, która poprzecinana jest licznymi dolinkami i wąwozami. Park ten uznano za jeden z najcenniejszych pod względem cieków wodnych w skali Europy. Obszary o największych walorach przyrodniczych objęto ochroną rezerwatową. Na szczególną uwagę zasługuje tu roślinność stepowa oraz grąd subkontynentalny.

Wystawa sfinansowana z Grantu UMK 460-B

( źródło: strona www.Muzeum Przyrodniczego UMK w Toruniu)

 

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
monitoring powietrza - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
newsletter
kalendarz imprez letnich - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
 
PL EN DE RU FR CZ
Baner ISO 9001
Baner ISO 14001
Zwiazek miast polskich
Zwiazek powiatów polskich
Zielone płuca polskich
Narodowy konkurs ekologiczny
 Wsppolpraca  baner - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna