Brodnica

logo w nagłówku
Napis Brodnica
. . . . . . .
100.rocznica - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
oferta inwestycyjna
budżet obywatelski - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
grafika
Przyszłoroczny budżet do uchwalenia
Poniedziałek, 12-12-2011

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

(tekst  jednolity  Dz. U. z 2001r. Nr 142,  poz. 1591 z  późn.  zm.)  zwołuję  XVI Sesję  Rady Miejskiej w Brodnicy,   która  odbędzie się w dniu   20 grudnia  2011r. o godz. 12.00 w sali 202 Urzędu Miejskiego  w Brodnicy, z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie kworum.

3. Powołanie sekretarza obrad.

4. Przedstawienie porządku obrad.

5. Przyjęcie protokołu z XV Sesji Rady Miejskiej.

6. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta za okres od 15. 11. 2011r do 6.12. 2011r.

7. Informacja o przetargach za okres od 15.11. 2011r. do 6.12. 2011r.

8. Sprawozdanie z pracy Komisji Rady od XV Sesji Rady Miejskiej (Przewodniczący Komisji).

9.Wolne wnioski i zapytania mieszkańców miasta.                

 

10 Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

a/ uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Brodnica na lata 2012-2034

b/ uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2012,

- odczytanie opinii w sprawie projektu budżetu przedstawionej przez Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Publicznych,

- odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej oraz prognozie długu,

- dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,

- głosowanie nad uchwałą budżetową.

 

c/ zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, obowiązujących w 2011 r.

d/ zmiany w budżecie miasta na 2011 rok,

e/ wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie na rzecz dzierżawcy nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Wczasowej w Brodnicy,

f/ nabycia gruntu położonego przy ul. Grażyny w Brodnicy,

g/ przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Wyspiańskiego 6B w Brodnicy na rzecz współużytkowników wieczystych.

 

11.Wnioski i interpelacje Radnych.

12.Zamknięcie XVI Sesji Rady Miejskiej w Brodnicy.

 

                                                                                  Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                          Marek Hildebrandt

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
monitoring powietrza - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
newsletter
kalendarz imprez letnich - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
 
PL EN DE RU FR CZ
Baner ISO 9001
Baner ISO 14001
Zwiazek miast polskich
Zwiazek powiatów polskich
Zielone płuca polskich
Narodowy konkurs ekologiczny
 Wsppolpraca  baner - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna