Brodnica

logo w nagłówku
Napis Brodnica
. . . . . . .
100.rocznica - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
oferta inwestycyjna
budżet obywatelski - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
grafika
Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego o zimie
Poniedziałek, 06-02-2012

Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego razem z przedstawicielami służb: Komendy Powiatowej Policji i Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Brodnicy  analizował stan przygotowania oraz sposób zabezpieczenia mieszkańców miasta przed skutkami niskich temperatur.
W czasie spotkania w dniu 03 lutego członkowie Miejskiego  Zespołu Zarządzania Kryzysowego wysłuchali informacji na temat funkcjonowania miejskich przedsiębiorstw w warunkach niskich temperatur. Informacje przedstawili prezesi i dyrektorzy spółek: PGK, MPWK PEC oraz BTBS. Natomiast kierownik MOPS poinformował o liczbie bezdomnych przebywających w noclegowni Ina terenie miasta oraz sposobach udzielanej im pomocy. W ramach swoich możliwości ośrodek udziela także wsparcia finansowego poprzez zasiłki celowe wszystkim potrzebującym, spełniającym ustawowe wymogi.

 

Jak dotąd wszystkie miejskie szkoły pracują normalnie. Zgodnie z przepisami zajęcia można zawiesić, jeśli temperatura mierzona przez dwa kolejne dni o godz. 21. spadnie poniżej minus 15 st. C lub w salach lekcyjnych jest poniżej 18 st. C. Zdaniem Mariana Chwiałkowskiego  szefa Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Miejskim w Brodnicy miasto dobrze jest przygotowane do zimy oraz do utrzymujących się od kilku dni niskich temperatur.

Wszystkie osoby odpowiedzialne za odśnieżanie dróg w mieście objęte są systemem alarmowego powiadamiania Miejskiego Zespołu Koordynacyjnego ds. „akcji Zimowej”  Prezes PGK  poinformował, że w przedsiębiorstwie  został opracowany harmonogram dyżurów pracowników zaangażowanych w "akcję Zima" oraz wykaz sprzętu przeznaczonego do odśnieżania i piaskowania ulic oraz chodników. Aktualnie nie ma  problemów z utrzymaniem przejezdności dróg w mieście, które będą w razie potrzeby odśnieżane według określonego grafiku uwzględniającego znaczenie komunikacyjne poszczególnych dróg i ulic. Autobusy komunikacji miejskiej kursują bez opóźnień. Również zgodnie z planem i systematycznie wywożone są nieczystości z posesji.

Mieszkańcy Brodnicy nie muszą się też martwić i o ogrzewanie ich mieszkań. Miejska kotłownia pracuje bez problemu, w razie potrzeby zostanie  uruchomiony kolejny kocioł. PEC posiada także duży zapas opalu.

Podczas spotkania przedstawiciele policji i straży miejskiej również poinformowali burmistrza Brodnicy o przygotowaniu ich służb na wypadek sytuacji kryzysowej spowodowanej mrozem.

 

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
monitoring powietrza - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
newsletter
kalendarz imprez letnich - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
 
PL EN DE RU FR CZ
Baner ISO 9001
Baner ISO 14001
Zwiazek miast polskich
Zwiazek powiatów polskich
Zielone płuca polskich
Narodowy konkurs ekologiczny
 Wsppolpraca  baner - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna