Brodnica

logo w nagłówku
Napis Brodnica
. . . . . . .
100.rocznica - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
oferta inwestycyjna
budżet obywatelski - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
grafika
By do przedszkoli mogły chodzić wszystkie dzieci
Środa, 02-10-2013

Gmina Miasta Brodnicy otrzymała ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dofinansowanie do projektu „Przedszkole dla wszystkich w Brodnicy”. Projekt będzie skierowany do dzieci niepełnosprawnych z orzeczeniem o niepełnosprawności lub  z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego bądź opinią Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej . W Przedszkolu im. Marii Konopnickiej przy ul. Wyspiańskiego powstanie Oddział, do którego zostanie przyjętych 10 dzieci. Będą mogły one uczestniczyć w zajęciach wychowawczych oraz indywidualnych m.in. logopedycznych, terapeutycznych, rehabilitacyjnych, choreoterapii oraz zajęciach  korekcyjno-kompensacyjnych. Oddział funkcjonować będzie 10 godzin dziennie.  Poza tym,  zajęciami dodatkowym objęte zostaną dzieci z istniejącego już w tym przedszkolu oddziału specjalnego wychowania przedszkolnego. Zapisy do nowo powstającego oddziału rozpoczną się od 15 października 2013 r. Warto dodać, że dzieci będą mogły korzystać z edukacji przedszkolnej przez 20 miesięcy bezpłatnie.

Zainteresowanych rodziców prosimy o kontakt z Urzędem Miejskim w Brodnicy.  Szczegółowych informacji udzielają na temat projektu: pani Anna Kupczyk, tel.  56 49 30 608 lub pani Małgorzata Trędowska, tel. 56 49 30 318.

 

Zadanie realizowane będzie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Podziałania 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
monitoring powietrza - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
newsletter
kalendarz imprez letnich - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
 
PL EN DE RU FR CZ
Baner ISO 9001
Baner ISO 14001
Zwiazek miast polskich
Zwiazek powiatów polskich
Zielone płuca polskich
Narodowy konkurs ekologiczny
 Wsppolpraca  baner - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna