Brodnica

logo w nagłówku
Napis Brodnica
. . . . . . .
100.rocznica - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
oferta inwestycyjna
budżet obywatelski - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
grafika
Informacje dla posiadaczy dowodów osobistych
Czwartek, 06-02-2014

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Spraw Wewnętrznych uprzejmie informujemy, że w myśl obowiązujących przepisów nikt nie ma prawa zatrzymywać dowodu osobistego chyba, że taka możliwość wynika wprost z uregulowań prawnych zawartych w przepisach. Oznacza to, że przedsiębiorcy nie mają podstawy prawnej, aby żądać od swoich klientów pozostawienia dowodu osobistego „pod zastaw". Praktyki takie wiążą się z dużym niebezpieczeństwem wykorzystania danych zawartych w dowodzie osobistym lub innym dokumencie tożsamości do popełnienia przestępstwa na szkodę osoby, której dane zostały wykorzystane. W przypadku utraty dowodu osobistego należy niezwłocznie fakt ten zgłosić w dowolnym (najbliższym) organie gminy, w przypadku utraty dowodu osobistego poza granicami kraju, w urzędzie konsularnym. Dokument taki zostanie natychmiast unieważniony w systemie informatycznym, co daje gwarancje bezpieczeństwa właścicielowi dokumentu, że nie zostanie obciążony negatywnymi skutkami w przypadku nielegalnego posłużenia się dokumentem przez nieuczciwego znalazcę. Dodatkowo należy fakt utraty dokumentu zgłosić również do dowolnego banku, gdzie również zostanie odnotowany w systemie, do którego dostęp mają wszystkie banki, co skutkować będzie uniemożliwieniem zaciągnięcia zobowiązania na rzecz osoby, która utraciła dokument.

info. Wydział Spraw Społeczno-Obywatelskich 

 

 

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
monitoring powietrza - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
newsletter
kalendarz imprez letnich - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
 
PL EN DE RU FR CZ
Baner ISO 9001
Baner ISO 14001
Zwiazek miast polskich
Zwiazek powiatów polskich
Zielone płuca polskich
Narodowy konkurs ekologiczny
 Wsppolpraca  baner - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna