Brodnica

logo w nagłówku
Napis Brodnica
. . . . . . .
100.rocznica - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
oferta inwestycyjna
budżet obywatelski - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
grafika
Absolutorium dla Burmistrza
Czwartek, 13-06-2019

6 czerwca 2019 roku podczas Sesji Rady Miejskiej w Brodnicy za dobrze zrealizowany, budżet 2018 r. burmistrz Brodnicy Jarosław Radacz otrzymał od radnych absolutorium. Oznacza to, że publiczne pieniądze w naszym mieście są wydawane w sposób prawidłowy.

Absolutorium to przyjęcie przez Radę sprawozdania burmistrza z realizacji ubiegłorocznego budżetu i stwierdzenie prawidłowości wydawania publicznych pieniędzy przez burmistrza. Pozytywną opinię w tej sprawie wydała Regionalna Izba Obrachunkowa, zastrzeżeń też nie miała Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej. W trakcie trwania sesji radni rozpatrzyli również Raportu o stanie Gminy Miasta Brodnicy za 2018r. oraz udzielili z tego tytułu Burmistrzowi Brodnicy wotum zaufania,

„Budżet Miasta Brodnicy w swojej pierwotnej wersji przedstawiał się następująco:

- plan dochodów 116.215.000 zł,

- plan wydatków 121.715.000 zł,

- planowany deficyt 5.500.000zł.

W trakcie roku budżetowego do budżetu wprowadzono szereg zmian uchwałami Rady Miejskiej oraz zarządzeniami Burmistrza. W ich wyniku ostateczny kształt budżetu na dzień 31 grudnia 2018r. przedstawiał się następująco:

- plan dochodów 134.356.424,23 zł,

- plan wydatków 142.322.094,84 zł,

- planowany deficyt 7.965.070,61 zł.

Z przedstawionego sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok wynika, że na dzień 31.12.2018r. osiągnięto:

- dochody w wysokości 132.669.589,39 zł,

- wydatki w wysokości 138.988.044,18 zł,

- deficyt 6.318.454,79 zł.

Z powyższego wynika, że plan dochodów zrealizowano w 98,74%, a plan wydatków w 97,66%. Budżet jednostki zamknął się deficytem w wysokości 6.318.454,79 zł. Deficyt budżetu został pokryty wprowadzonymi w trakcie roku wolnymi środkami za 2017 rok oraz emisją obligacji samorządowych.

Z przeprowadzonej analizy sprawozdania wynika, że budżet Gminy Miasta Brodnicy na 2018 rok był realizowany właściwie.” - mówiła podczas sesji Brygida Bartkowska przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brodnicy

Absolutorium zostało przyjęte przy wszystkich obecnych radnych na sali i nagrodzone przez uczestników sesji brawami. Burmistrz podziękował radnym za zaufanie, a pracownikom Urzędu Miejskiego za ich pracę.

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
monitoring powietrza - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
newsletter
kalendarz imprez letnich - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
 
PL EN DE RU FR CZ
Baner ISO 9001
Baner ISO 14001
Zwiazek miast polskich
Zwiazek powiatów polskich
Zielone płuca polskich
Narodowy konkurs ekologiczny
 Wsppolpraca  baner - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna