Brodnica

logo w nagłówku
Napis Brodnica
. . . . . . .
100.rocznica - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
oferta inwestycyjna
budżet obywatelski - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
grafika
Miejskie wodociągi zabezpieczyły ciągłość świadczenia usług
Środa, 01-04-2020

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Brodnicy podejmuje niezbędne działania zapobiegające zakażeniom i zabezpieczające rozprzestrzenianiu się koronawirusa, stosownie do rozwoju sytuacji.

Kierując się koniecznością zmniejszenia ryzyka zachorowań wśród naszych klientów oraz partnerów wprowadziliśmy możliwość załatwienia większości spraw drogą telefoniczną, elektroniczną lub za pośrednictwem poczty. W celu zabezpieczenia ciągłości świadczenia usług: dostawy czystej wody, zachowania ciągłości pracy oczyszczalni, odbioru ścieków, usuwania awarii i mając na uwadze bezpieczeństwo osób zatrudnionych wprowadziliśmy istotne zmiany w organizacji pracy Przedsiębiorstwa. Między innymi wydzieliliśmy rezerwę kadrową pracowników, którzy będą mogli być wykorzystani w przypadku stwierdzenia zachorowania wśród osób obecnie pracujących na terenie firmy. Osoby pozostające w rezerwie przebywają w miejscu zamieszkania i wykonują swoją pracę w takim zakresie, w jakim jest to możliwe. Pracownicy mogą być w razie potrzeby skoszarowani na terenie Bazy Przedsiębiorstwa oraz na terenie Oczyszczalni Ścieków. W tym celu zostały podjęte również odpowiednie działania logistyczne. Jednocześnie staramy się ograniczyć do minimum aktywność oraz kontakty zewnętrzne pracowników wykonujących tak jak dotychczas swoje obowiązki na terenie zakładu i miasta. Do pracowników zatrudnionych w biurach i kadry kierowniczej został ograniczony dostęp osób z zewnątrz. Pozostali pracownicy wykonują swoją pracę w minimalnym zakresie - głównie usuwanie awarii i bieżąca obsługa infrastruktury technicznej przedsiębiorstwa. W ruchu ciągłym pracuje obsługa obiektów uzdatniania wody oraz oczyszczalni ścieków. Utrzymujemy na stałym poziomie uzdatnianie i kontrolę jakości wody zachowując wysokie standardy jakości. - mówi Jacek Sochacki prezes MPWiK w Brodnicy

Pandemia covid-19 nie stwarza żadnych zagrożeń i nie ma wpływu na jakość wody dostarczanej do naszych mieszkań. Wydobywana z głębokości ok. 100 m z pokładów czwartorzędowych woda wolna jest całkowicie od wszelkich obciążeń biologicznych bez względu na ich pochodzenie.

Źródło: MPWiP w Brodnicy

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
monitoring powietrza - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
newsletter
kalendarz imprez letnich - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
 
PL EN DE RU FR CZ
Baner ISO 9001
Baner ISO 14001
Zwiazek miast polskich
Zwiazek powiatów polskich
Zielone płuca polskich
Narodowy konkurs ekologiczny
 Wsppolpraca  baner - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna