Brodnica

logo w nagłówku
Napis Brodnica
. . . . . . .
100.rocznica - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
oferta inwestycyjna
budżet obywatelski - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
grafika
Przygotowuje się do dorosłego życia
Wtorek, 06-11-2018

RPKP.10.02.02-04-0028/17

Projekt pn.: „Przygotowuje się do dorosłego życia” w ramach  Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa   Kujawsko-Pomorskiego   na  lata   2014-2020.

Projekt realizowany będzie w okresie 01.09.2018-31.07.2020. Grupą docelową są uczniowie i nauczyciele Szkół Podstawowych nr 1 i 4 w Brodnicy oraz Gimnazjów nr 2 w Brodnicy (szkoły, które w 2015 r. osiągnęły wyniki edukacyjne niższe od średnich dla województwa ). Łącznie wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych objętych zostanie 242 uczniów (w tym min. 121 uczennic) oraz 20 n-li (w tym 14 kobiet). Celami projektu są m.in. podniesienie kompetencji kluczowych uczniów, zwiększenie częstotliwości wykorzystywania nowoczesnych środków dydaktycznych w codziennej praktyce szkolnej, wprowadzenie nauczania opartego o eksperyment oraz poprawa wyników edukacyjnych szkół objętych proj. Łączna wartość projektu wynosi 600 000,00 zł (w tym dofinansowanie: 570 000,00 zł i wkład własny: 30 000,00 zł). Wsparcie przewidziane dla uczniów obejmuje następujące zasadnicze typy zajęć: rozwijające dla uczniów o szczególnych uzdolnieniach i zainteresowaniach; wyrównujące dla osób mających trudności z opanowaniem materiału z poszczególnych przedmiotów; wsparcia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; wsparcie z zakresu doradztwa zawodowego. Przewidziano także szkolenia dla nli, którzy w zgodzie z przeprowadzoną diagnozą podniosą swoją wiedzę i umiejętności w zakresach odpowiadających potrzebom edukacyjnym uczniów. Szkoły wyposażone zostaną w nowoczesne pomoce dydaktyczne i terapeutyczne, przede wszystkim pracownie przyrodnicze i matematyczne. Wszystkie zaplanowane zajęcia i formy wsparcia wynikają z przeprowadzonej w szkołach diagnozy potrzeb, która została zatwierdzona przez organ prowadzący tych szkół. Efektem realizacji projektu będzie trwała poprawa jakości zajęć prowadzonych w szkołach objętych projektem, a zatem także poprawa efektów kształcenia. Uczestnicy projektu zostaną wyposażeni w wiedzę i umiejętności, których nie mogliby nabyć bez udziału w projekcie.

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
monitoring powietrza - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
newsletter
kalendarz imprez letnich - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
 
PL EN DE RU FR CZ
Baner ISO 9001
Baner ISO 14001
Zwiazek miast polskich
Zwiazek powiatów polskich
Zielone płuca polskich
Narodowy konkurs ekologiczny
 Wsppolpraca  baner - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna