Brodnica

logo w nagłówku
Napis Brodnica
. . . . . . .
100.rocznica - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
oferta inwestycyjna
budżet obywatelski - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
grafika
Powiązane galerie:
grafika
Warto zobaczyć...
Czwartek, 23-12-2010Zdjęć: 22
To warto zobaczyć
Czwartek, 23-12-2010

Wieża Bramy Mazurskiej zwana Wieżą Bocianią, należy do brodnickiego oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego (PTTK).

 

Brama Chełmińska zwana Kamienną wzniesiona w latach 1310 – 30 i nadbudowana ok. 1370 r., odnowiona w 1898 r. z częściową rekonstrukcją szczytów. Stanowiła element średniowiecznych obwarowań miejskich. W XIX w. używana jako więzienie a w latach 70. Wraz z przylegającą kamieniczką adaptowaną na siedzibę muzeum. Założona na planie kwadratu, dwukondygnacyjna ze szczytami schodkowymi i sterczynami oraz półkoliście zamkniętymi tynkowanymi blendami okiennymi. Od północy zachował się fragment szyi bramnej. W wejściu zrekonstruowana współcześnie drewniana brona (krata). Obecnie w Bramie Chełmińskiej mieści się galeria zaś w przyległej kamieniczce przy Małym Rynku 4 sale wystaw czasowych oraz gabinetu Działu Archeologii.

 

Spichlerz - budowa renesansowa z około 1604 r., przebudowany na przełomie XIX i XX w. Pierwotnie dwu, obecnie czterokondygnacyjny ze zrekonstruowanym współcześnie szczytem renesansowym współcześnie szczytem renesansowym. W ścianie szczytowej portal zamknięty trójkątnym łukiem odcinkowym. Wewnątrz oryginalne belkowania drewniane. W spichlerzu mają miejsce biura administracji i dyrekcji muzeum oraz magazyny zbiorów a także wystawa stała życie codzienne mezolitycznych myśliwych z Mszana sprzed 10 000 lat.

 

Zamek pokrzyżacki - Wzniesiony przez Zakon Krzyżacki w latach 1285-1339 na planie zbliżonym do kwadratu o boku 45m, z budynkami wokół dziedzińca i wysoką wieżą (62m). Zbudowany by strzec strategicznego brodu przez Drwęcę, miasta zwanego kluczem i bramą do Prus. Od 1331 r. zamek był siedzibą komturii. Zdobyty w 1462 r. przez wojska Związku Pruskiego, od 1481 r. siedziba starostów polskich. Zniszczony podczas pożaru w 1550 r. - popadł w ruinę w trakcie wojen polsko-szwedzkich. Rozebrany po 1785 r.  z wyjątkiem odrestaurowanej w 1842 r. wieży, która obecnie jest najwyższym obiektem gotyckim na wschód od Wisły i jednym z ciekawszych punktów widokowych. W latach 70-tych XX wieku odrestaurowano część piwnic, w których mieszczą się sale wystawowe Muzeum w Brodnicy.

 

Pałac Anny Wazówny - wzniesiony w latach 1550-1584 przez starostę Rafała Działyńskiego, za rządów Anny Wazówny (1604-1625) przebudowany w stylu renesansowym na jej rezydencję. Od 1605 r. do I rozbioru Polski był siedzibą starostów brodnickich. Spalony w roku 1945, odbudowany w latach 1969-1970.

 

 Park Chopina - park miejski początkami sięga czasów Anny Wazówny, która mieszkając w Brodnicy w latach 1605 – 1625, założyła przy swojej rezydencji duży ogród. W okresie międzywojennym dawny pałacowy ogród zmieniony został na park miejski. 20 grudnia 1956 roku parkowi nadano imię Chopina. Ustawiono w nim popiersie kompozytora – obecnie widoczne w środkowej części parku. Obejmował pierwotnie ok. 2 ha powierzchni. Obecnie występują tu różne gatunki krzewów i drzew a wśród nich okazy pomnikowe 200-letnie: platan, klon i kasztanowiec oraz 300-letnia lipa. Naprzeciw parku, dąb „Kopernik” liczący sobie ok. 500 lat. W południowym zakątku parku przy ul. Kamionka umieszczono tablice pamiątkowe z herbami miast partnerskich, z którymi Brodnica podpisała umowy o współpracy partnerskiej: Strasburg (Niemcy), Kiejdany (Litwa), Brørup (Dania).

 

KOŚCIÓŁ FARNY /Kościół pw. św. Katarzyny/ - budowę kościoła rozpoczęto w 1285 r. Budowany jako bazylika, prezbiterium ukończono ok. 1320 r., korpus i zasklepienie pobudowano w latach 1340-1370. Wieża, jedna z dwóch zaplanowanych, wzniesiona została w 1370 r. nadbudowana ok. 1485r. W latach 1554-1598 kościół był w rękach luteranów. Fara ma 56 m długości i 27m szerokości. Trójnawowa o układzie halowym. W nawie głównej i prezbiterium występują sklepienia gwiaździste z rzeźbionymi zwornikami, w nawach bocznych sklepienia krzyżowe. Najważniejsze zabytki fary: zespół rzeźb 12 apostołów z drugiej poł. XIV w., Grupa Ukrzyżowania z XVI w., kamienna chrzcielnica z XVII w. 


Warto zobaczyć WYSTAWY STAŁE
w Brodnickim Muzeum


Rzeźby i detale architektoniczne z Kaplicy Zamkowej w Brodnicy - wystawa prezentuje odkryte w czasie prac konserwatorskich relikty wyposażenia rzeźbiarskiego zamkowego oratorium - jednego z najwspanialszych i największych na terenie konwentualnych zamków w Prusach. Choć ilość eksponowanych fragmentów rzeźb i innych detali jest niewielka, to wartość artystyczna i naukowa tego zbioru jest nie do przecenienia, pozwala bowiem na uchwycenie związków pomiędzy poszczególnymi dziełami i warsztatami twórców na terenie Prus.

Warto podkreslić również, że o randze tego zespołu świadzy porównywanie go z wyposażeniem kościoła zamkowego w Malborku i eksponowaniem niektórych zabytków na wielkiej wystawie 800 lat Zakonu Krzyżackiego prezentowanej w Norymberdze.

 

 Region Brodnicki w Średniowieczu - ekspozycja powstała na podstawie badań wykopaliskowych prowadzonych przez Instytut Archeologii i Etnologii UMK w Toruniu, Muzeum w Grudziądzu oraz przede wszystkim przez Muzeum w Brodnicy. Prezentowane na wystawie zbiory zostały uzupełnione ikonografią dotyczącą różnorodnych zajęć społeczności doby średniowiecza.

Na wystawie obejrzeć można zabytki związane z różnymi dawnymi rzemiosłami /garncarstwem, myślistwem, rybołówstwem, snycerstwem, kolarstwem, obróbką poroża i ko0ści, uprawą roli, produkcją żywności, broni i budownictwem/. Zabytki pochodzą z wykopalisk z grodzisk i osad wczesnośredniowiecznych ze Żmijewka, Szczuki, Osieka Rypińskiego, Lembarga, Grążaw a także późnośredniowiecznych grodów rycerskich ze Słoszew, Bachorka i Radoszek. Ze Słoszew pochodzi najbogatszy w Europie zbiór grotów bełtów / strzał do kuszy/. Na ekspozycji prezentowane są poglądowe makiety grodzisk w Żmijewku oraz w bachorku a także makiety grodzisk w Żmijewku oraz w Bachorku a także makieta średniowiecznej Brodnicy. Do wyjątkowych znalezisk należą trzy średniowieczne miecze: z Brodnicy (XI w.), Golubia (XIV) oraz Jabłonowa Pomorskiego(XV/XVIw.)

 

Życie codzienne mezolitycznych myśliwych z Mszana sprzed 10 000 lat - na wystawie prezentujemy, poznane dzięki kilkunastu sezonom wykopaliskowych badań archeologicznych, wybrane fragmenty życia codziennego pierwszych mieszkańców regionu brodnickiego. Przybyli oni w nasze okolice wraz z pierwszymi lasami, które opanowały tereny tundry pozostawione przez ostatnie zlodowacenie. Żyli w niewielkich 3-5 osobowych grupach prostych rodzinach – które utrzymywały się z eksplozji środowiska leśnego i wodnego. Każda grupa posiadała własny rewir łowiecki o powierzchni kilkuset kilometrów kwadratowych. Ludzie ci, żyjący w początkach środowiskowej epoki kamienia /mezolit/, stworzyli niepowtarzalną, wyspecjalizowaną kulturę, opartą na myślistwie, rybołówstwie i zbieractwie. Mimo pozornego ubóstwa kultury materialnej potrafili doskonale radzić sobie w środowisku przyrodniczym, a ich kultura duchowa i społeczna w miarę postępu badań okazuje się coraz bardziej oryginalna i bogata.

Na ekspozycji zrekonstruowano w skali 1:1 obozowisko mezolitycznych myśliwych. Do budowy użyto wyłącznie naturalnych surowców dostępnych ówczesnym ludziom. Efekt rekonstrukcji pogłębia wkomponowana w ekspozycję diorama na której przedstawiono otaczający obozowisko krajobraz i odtworzone wybrane elementy życia duchowego ludzi mezolitu.

Głównym celem wystawy było zapewnienie rzeczywistego kontaktu zwiedzającego z zabytkami i ukazanie życia codziennego ludzi sprzed 10 000 lat. Ekspozycja zbudowana jest wyłącznie z kopii i pełnych rekonstrukcji zabytków. Podczas zwiedzania można ich dotknąć i wykonywać nimi prace do których były pierwotnie przeznaczone, Łącząc informacje teoretyczne z wiedzą praktyczną.

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
monitoring powietrza - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
newsletter
kalendarz imprez letnich - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
 
PL EN DE RU FR CZ
Baner ISO 9001
Baner ISO 14001
Zwiazek miast polskich
Zwiazek powiatów polskich
Zielone płuca polskich
Narodowy konkurs ekologiczny
 Wsppolpraca  baner - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna