Brodnica

logo w nagłówku
Napis Brodnica
. . . . . . .
100.rocznica - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
oferta inwestycyjna
budżet obywatelski - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
grafika
Powiązane galerie:
grafika
Rewitalizacja mostu
Czwartek, 14-02-2013Zdjęć: 8
Rewitalizacja mostu przez rzekę Drwęcę w ciągu ulicy Mostowej w Brodnicy
Poniedziałek, 12-03-2012

"Rewitalizacja mostu przez rzekę Drwęcę w ciągu ulicy Mostowej w Brodnicy"
RPKP.07.01.00-04-019/11
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach
Osi priorytetowej 7. Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy
Działanie 7.1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

Powyższe przedsięwzięcie inwestycyjne polega na przebudowie istniejącego mostu drogowego przez rzekę Drwęcę, w ciągu ulicy Mostowej w Brodnicy. Zakres inwestycji obejmuje rozbiórkę istniejącego żelbetowego mostu dwuprzęsłowego i wykonanie w jego miejsce nowego mostu o konstrukcji jednoprzęsłowej wraz z przebudową instalacji znajdujących się na moście.

Całkowita wartość Projektu wynosi: 4 608 556,36 zł.
Całkowite   wydatki   kwalifikowane w ramach  Projektu   wynoszą:  4 591 829,16 zł, dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie nie większej niż : 3 443 871,87 zł, co stanowi 75% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu.

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
monitoring powietrza - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
newsletter
kalendarz imprez letnich - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
 
PL EN DE RU FR CZ
Baner ISO 9001
Baner ISO 14001
Zwiazek miast polskich
Zwiazek powiatów polskich
Zielone płuca polskich
Narodowy konkurs ekologiczny
 Wsppolpraca  baner - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna