Brodnica

logo w nagłówku
Napis Brodnica
. . . . . . .
100.rocznica - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
oferta inwestycyjna
budżet obywatelski - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
grafika
Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej w XVII wiecznym spichlerzu w Brodnicy
Wtorek, 13-03-2012

"Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej w XVII wiecznym spichlerzu w Brodnicy"
RPKP.02.06.00-04-011/11
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach
Osi priorytetowej 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska
Działanie 2.6 Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2007-2013.

Całkowite wydatki kwalifikowane w ramch projektu wynoszą: 387 936,93 zł, dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie nie większej niż: 271 555,85 zł, co stanowi 70 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych.

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
monitoring powietrza - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
newsletter
kalendarz imprez letnich - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
 
PL EN DE RU FR CZ
Baner ISO 9001
Baner ISO 14001
Zwiazek miast polskich
Zwiazek powiatów polskich
Zielone płuca polskich
Narodowy konkurs ekologiczny
 Wsppolpraca  baner - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna