Brodnica

logo w nagłówku
Napis Brodnica
. . . . . . .
100.rocznica - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
oferta inwestycyjna
budżet obywatelski - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
grafika
Modernizacja i rozbudowa infrastruktury turystycznej na Zakolu Drwęcy w Brodnicy
Czwartek, 02-08-2012"Modernizacja i rozbudowa infrastruktury turystycznej na Zakolu Drwęcy w Brodnicy"
Nr RPKP.06.01.00-04-011/11
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach
Osi priorytetowej 6. Wsparcie rozwoju turystyki
Działanie 6.1. Rozwój usług turystycznych w oparciu o zasoby przyrodnicze
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2007-2013

Całkowite wydatki kwalifikowane w ramach projektu wynoszą: 1 067 252,27 zł, dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie nie większej niż: 640 351,36 zł, co stanowi 60 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych.

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
monitoring powietrza - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
newsletter
kalendarz imprez letnich - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
 
PL EN DE RU FR CZ
Baner ISO 9001
Baner ISO 14001
Zwiazek miast polskich
Zwiazek powiatów polskich
Zielone płuca polskich
Narodowy konkurs ekologiczny
 Wsppolpraca  baner - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna