Brodnica

logo w nagłówku
Napis Brodnica
. . . . . . .
100.rocznica - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
oferta inwestycyjna
budżet obywatelski - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
grafika
Termomodernizacja Pałacu Anny Wazówny w Brodnicy
Środa, 16-10-2013

 

"Termomodernizacja Pałacu Anny Wazówny w Brodnicy"

Nr RPKP.02.03.00-04-019/12
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach
Osi priorytetowej 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska
Działania 2.3 Rozwój Infrastruktury w zakresie ochrony powietrza
Regionalengo Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2007-2013

Przedmiotem projektu jest termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Pałacu Anny Wazówny w Brodnicy będącego siedzibą Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej, Urzędu Stanu Cywilnego oraz Informacji Turystycznej. W ramach rzeczowej realizacji projektu zostały zaplanowane wydatki m.in. na: prace budowlano-montażowe, które obejmują: wymianę instalacji centralnego ogrzewania, wymianę drzwi zewnętrznych, wymianę okien wraz z montażem oraz malowanie elewacji.

Całkowita wartość Projektu wynosi: 628 304,75 zł.
Całkowite   wydatki   kwalifikowane w ramach  Projektu   wynoszą:  628 304,75 zł, dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie nie większej niż : 471 228,56, co stanowi 75% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu.

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
monitoring powietrza - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
newsletter
kalendarz imprez letnich - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
 
PL EN DE RU FR CZ
Baner ISO 9001
Baner ISO 14001
Zwiazek miast polskich
Zwiazek powiatów polskich
Zielone płuca polskich
Narodowy konkurs ekologiczny
 Wsppolpraca  baner - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna