Brodnica

logo w nagłówku
Napis Brodnica
. . . . . . .
100.rocznica - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
oferta inwestycyjna
budżet obywatelski - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
grafika
Rewitalizacja Brodnickiej Starówki
Środa, 04-06-2014

"Rewitalizacja Brodnickiej Starówki"
Nr RPKP.07.01.00-04-037/13
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach
Osi priorytetowej 7. Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy
Działąnia 7.1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast
Regionalnego Programu Operacyjengo Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2007-2013 

 

Całkowita wartość Projektu wynosi: 3 181 716,50 zł. Całkowite wydatki kwalifikowalne w ramach Projektu wynoszą: 3 016 421,58 zł, w tym dofianansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalengo w kwocie nie większej niż: 1 271 813,77 zł. 


Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
monitoring powietrza - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
newsletter
kalendarz imprez letnich - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
konto - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
zmp - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
 
PL EN DE RU FR CZ
Baner ISO 9001
Baner ISO 14001
Zwiazek miast polskich
Zwiazek powiatów polskich
Zielone płuca polskich
Narodowy konkurs ekologiczny
 Wsppolpraca  baner - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna