Brodnica

logo w nagłówku
Napis Brodnica
. . . . . . .
100.rocznica - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
oferta inwestycyjna
budżet obywatelski - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
grafika
Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół nr 1 w Brodnicy
Czwartek, 28-08-2014

"Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół nr 1 w Brodnicy"
Nr RPKP.02.03.00-04-026/13
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach
Osi priorytetowej 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska
Działania 2.3 Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2007-2013 

Całkowita wartość projektu wynosi: 762 085,16 zł. Całkowite wydatki kwalifikowalne w ramach projektu wynoszą: 755 011,45 zł, w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie nie większej niż: 641 759,73 zł, co stanowi nie więcej niż: 85% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
monitoring powietrza - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
newsletter
kalendarz imprez letnich - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
konto - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
zmp - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
 
PL EN DE RU FR CZ
Baner ISO 9001
Baner ISO 14001
Zwiazek miast polskich
Zwiazek powiatów polskich
Zielone płuca polskich
Narodowy konkurs ekologiczny
 Wsppolpraca  baner - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna