Brodnica

logo w nagłówku
Napis Brodnica
. . . . . . .
100.rocznica - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
oferta inwestycyjna
budżet obywatelski - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
grafika
Utworzenie Brodnickiego Parku Przemysłowego "Ustronie"-część wschodnia
Poniedziałek, 01-09-2014

Utworzenie Brodnickiego Parku Przemysłowego "Ustronie" - część wschodnia
Nr RPKP.05.06.00-04-012/13
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach
Osi priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw
Działania 5.6. Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2007-2013 

Całkowita wartość projektu wynosi: 4 971 251,62 zł, w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie nie większej niż: 4 225 563,87 zł, co stanowi: nie więcej niż: 85% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
monitoring powietrza - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
newsletter
kalendarz imprez letnich - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
konto - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
zmp - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
 
PL EN DE RU FR CZ
Baner ISO 9001
Baner ISO 14001
Zwiazek miast polskich
Zwiazek powiatów polskich
Zielone płuca polskich
Narodowy konkurs ekologiczny
 Wsppolpraca  baner - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna