Brodnica

logo w nagłówku
Napis Brodnica
. . . . . . .
100.rocznica - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
oferta inwestycyjna
budżet obywatelski - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
grafika
Termodernizacja budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Brodnicy
Środa, 10-06-2015

"Termomodernizacja budynków Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 3 w Brodnicy"

Nr RPKP.02.03.00-04-049/14

wpółfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Osi priorytetowej 2 Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska

Działania 2.3 Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

na lata 2007-2013

 

Umowę zawarto w dniu 27 lutego 2015 r. Całkowita wartość Projektu wynosi: 2 009 458,33 zł. Całkowite wydatki kwalifikowalne w ramach Projektu wynoszą: 1 968 949,74 zł, w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie nie większej niż: 1 673 607,27 zł, co stanowi nie więcej niż 85% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu. 

Pracom termomodernizacyjnym poddane zostaną:

- Budynek Przedszkola przy ul. Wyspiańskiego 12A,

- Budynek Przedszkola i Warsztatu Terapii Zajęciowej przy ul. Wyspiańskiego 13,

- Zespół Budynków Szkoły Podstawowej nr 4.

 

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
monitoring powietrza - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
newsletter
kalendarz imprez letnich - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
 
PL EN DE RU FR CZ
Baner ISO 9001
Baner ISO 14001
Zwiazek miast polskich
Zwiazek powiatów polskich
Zielone płuca polskich
Narodowy konkurs ekologiczny
 Wsppolpraca  baner - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna