Brodnica

logo w nagłówku
Napis Brodnica
. . . . . . .
100.rocznica - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
oferta inwestycyjna
budżet obywatelski - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
grafika
Przegląd Gwarancyjny Trasy Przemysłowej
Czwartek, 09-06-2011

 

Zgodnie z zapisami umowy na realizację Budowy Trasy Przemysłowej Aktywizującej Tereny Inwestycyjne m. Brodnicy Inwestor w okresie gwarancyjnym dokonuje przeglądów trasy. Pierwszy przegląd miał miejsce 1 czerwca 2011r. Udział w przeglądzie wzięli przedstawiciele wykonawcy firmy POL-DRÓG, Urzędu Miejskiego, Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji oraz branżowi inspektorzy nadzoru na czele z inżynierem kontraktu Grzegorzem Drzycimskim oraz pani inżynier Grażyna Buczeń z Torunia ( ekspert niezależny). W wyniku przeglądu poszczególnych branż stwierdzono m.in. konieczność regulacji kilku studni kanalizacji deszczowej, wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego ekranów akustycznych, stwierdzono konieczność uzupełnienia oznakowania poziomego, wykonanie umocnienia skarp przy pomocy trawy tzw. darni z rolki oraz jej późniejszą pielęgnację. Ponadto wykonawca został zobowiązany do usunięcia usterek branży drogowej tj. zasypanie spoin pomiędzy kostkami w nawierzchni ścieżki rowerowej i chodnika. Wykonawca zobowiązał się do ponownego ustawienia krawężnika, którego uszkodzenie jest wynikiem wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu w ul. Gen. Maczka (spowodowanej brakiem ronda w ul. Sądowej). Obecnie łuki na skrzyżowaniu obwodnica – ul. Gen. Maczka nie przystosowane są do ruchu najcięższych pojazdów. Komisja zaleciła również wykonanie ponownego pomiaru równości nawierzchni jezdni w okresie przeglądu rocznego – jesień 2011.

Większość uwag komisji dotyczyła wymiany drzew i krzewów na całym odcinku trasy oraz uporządkowania przewróconych drzew w rejonie dróg technicznych. Zalecenia komisji będą realizowane w okresie letnim. Kolejny przegląd gwarancyjny planowany jest w okresie jesieni 2011r.

 

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
monitoring powietrza - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
newsletter
kalendarz imprez letnich - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
 
PL EN DE RU FR CZ
Baner ISO 9001
Baner ISO 14001
Zwiazek miast polskich
Zwiazek powiatów polskich
Zielone płuca polskich
Narodowy konkurs ekologiczny
 Wsppolpraca  baner - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna