Brodnica

logo w nagłówku
Napis Brodnica
. . . . . . .
100.rocznica - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
oferta inwestycyjna
budżet obywatelski - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
grafika
Sesja Rady Miejskiej w Brodnicy
Środa, 22-03-2017

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r., poz. 446 ze zm.) zwołuję XXIII sesję Rady Miejskiej w Brodnicy, która odbędzie się w dniu 30 marca 2017r. o godz. 13.00 w sali 202 Urzędu Miejskiego w Brodnicy, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie kworum.

3. Powołanie sekretarza obrad.

4. Przedstawienie porządku obrad.

5. Przyjęcie sprawozdania z pracy Burmistrza za okres od 02.02.2017 r. do 15.03.2017 r. oraz informacji o przetargach za okres od 01.02.2017r. do 15.03.2017 r.

6. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Miasta Brodnicy na lata 2016-2018 za rok 2016 – materiały wysłane pocztą elektroniczną.

7. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2022 za rok 2016 – materiały wysłane pocztą elektroniczną.

8. Sprawozdanie z pracy komisji Rady Miejskiej – przewodniczący komisji.

9. Wolne wnioski i zapytania mieszkańców miasta.

10. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

a) o zmianie uchwały w sprawie opłat za korzystanie z obiektów sportowych Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brodnicy,

b) dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

c) przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Brodnicy na lata 2017-2023,

d) zbycia nieruchomości niezabudowanych, położonych przy ul. Nowa Kolonia w Brodnicy,

e) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2017,

f) o zmianie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe,

g) planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brodnicy na 2017r.

11. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

12. Zamknięcie XXIII sesji Rady Miejskiej w Brodnicy.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Roman Pawlak

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
monitoring powietrza - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
newsletter
kalendarz imprez letnich - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
 
PL EN DE RU FR CZ
Baner ISO 9001
Baner ISO 14001
Zwiazek miast polskich
Zwiazek powiatów polskich
Zielone płuca polskich
Narodowy konkurs ekologiczny
 Wsppolpraca  baner - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna