Brodnica

logo w nagłówku
Napis Brodnica
. . . . . . .
rok Anny Wazówny - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
oferta inwestycyjna
budżet obywatelski - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
grafika
XXVIII sesja Rady Miejskiej w Brodnicy
Czwartek, 05-10-2017

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r., poz. 446 ze zm.) zwołuję XXVIII sesję Rady Miejskiej w Brodnicy, która odbędzie się w dniu 19 października 2017r. o godz. 13.00 w sali 202 Urzędu Miejskiego w Brodnicy, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie kworum.

3. Powołanie sekretarza obrad.

4. Przedstawienie porządku obrad.

5. Przyjęcie sprawozdania z pracy Burmistrza za okres od 30.8.2017 r. do 4.10.2017 r. oraz informacji o przetargach za okres od 28.8.2017r. do 3.10.2017 r.

6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasta Brodnicy, kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej oraz wykonaniu planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2017 r.

7. Sprawozdanie z pracy komisji Rady Miejskiej – przewodniczący komisji.

8. Wolne wnioski i zapytania mieszkańców miasta.

9. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

a) aktualizacji wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. o.o. w Brodnicy na lata 2014 – 2020,

b) zmiany uchwały w sprawie Statutu Gminy Miasta Brodnicy,

c) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brodnicy dla obszaru położonego w rejonie ulicy Żmijewskiej wzdłuż terenów kolejowych,

d) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brodnicy dla obszaru położonego w rejonie ulic: Czwartaków i 18 Stycznia,

e) przystąpienia do sporządzenia zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Brodnicy na lata 2017-2023,

f) zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Brodnicy,

g) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2017.

10. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

11. Zamknięcie XXVIII sesji Rady Miejskiej w Brodnicy.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Roman Pawlak

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
monitoring powietrza - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
newsletter
kalendarz imprez letnich - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
zmp - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
 
PL EN DE RU FR CZ
Baner ISO 9001
Baner ISO 14001
Zwiazek miast polskich
Zwiazek powiatów polskich
Zielone płuca polskich
Narodowy konkurs ekologiczny
 Wsppolpraca  baner - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna