Brodnica

logo w nagłówku
Napis Brodnica
. . . . . . .
100.rocznica - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
oferta inwestycyjna
budżet obywatelski - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
grafika
Z myślą o przyszłych inwestorach
Środa, 06-07-2011

Władze Brodnicy podejmują kolejne  działania, by uatrakcyjnić miasto dla przyszłych inwestorów. Z otrzymanych pieniędzy z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka z poddziałania:  Wsparcie działań studyjno-koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych, miasto przygotowało dokumentację studyjno-koncepcyjną dla projektu uzbrojenia terenów inwestycyjnych Brodnicy. Wartość projektu wyniosła 359 000,00 z czego kwota:  305 150,00 to dofinansowanie, a wkład własny miasta wynosi 53 850,00.
Głównym celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności miasta  Brodnicy  jako miejsca lokowania inwestycji poprzez wsparcie Gminy Miasta  Brodnicy w zakresie przygotowania atrakcyjnych terenów pod inwestycje, a także wzrost liczby i wartości inwestycji bezpośrednich w regionie oraz stworzenie warunków dla powstania nowych miejsc pracy i zmniejszenie bezrobocia - informuje zastępca burmistrza Krzysztof Hekert .
Dla pozyskania inwestorów na dany obszar konieczne jest stworzenie sieci infrastruktury drogowej, kanalizacyjnej sanitarnej oraz deszczowej, wodociągowej i elektroenergetycznej. Nowoczesna sieć drogowa stanowiła będzie powiązania dróg projektowych z drogami istniejącymi, stworzy warunki dla sprawnego, bezpiecznego i ekonomicznego przemieszczenia się osób i towarów, ograniczy konflikty przestrzenne oraz uciążliwości dla środowiska naturalnego. Budowa sieci infrastruktury technicznej stworzy warunki aktywizacji gospodarczej na obszarze dotychczas nie zainwestowanym. Budowa sieci infrastruktury technicznej polepszy warunki bytowe obecnych i przyszłych mieszkańców obszaru a także zmniejszy uciążliwość dla rzeki Drwęcy wchodzącej w skład obszaru Natura 2000.
Przedmiotem projektu są działania zmierzające do pozyskania dokumentacji i opracowań studyjno – koncepcyjnych dla terenów inwestycyjnych Miasta Brodnicy takich jak:

1.Przygotowanie koncepcji zagospodarowania terenu, obejmujące oceny stanu infrastruktury technicznej i analizy kosztowej uzbrojenia / sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej, sieci kanalizacji sanitarnej, opracowanie dróg serwisowych/;
2. Opracowanie dotyczące  kompleksowych  badań geotechnicznych, w tym określenie warstw geologicznych, nośności gruntu, poziomu lustra wód gruntowych;
3. Opracowanie  studium  wykonalności  w tym raportu  o barierach  inwestycyjnych;
4. Opracowanie informacji o klimacie inwestycyjnym  dla danej lokalizacji;
5. Opracowanie harmonogramów procesu  inwestycyjnego;
6. Analizy formalno-prawne nieruchomości;
7. Analiza kosztowa  makroniwelacji;
8. Opracowanie raportu o oddziaływaniu na środowisko naturalne;
9. Dokumentacja  techniczna  i  projektowo-budowlana związana z uzbrojeniem  terenu inwestycyjnego;
10. Projekty doradczo – promocyjne, w tym działania rozpoznawcze w ocenie możliwości utworzenia terenu inwestycyjnego dla danej lokalizacji.


Harmonogram działań:

1. do 20.lipca br. podpisanie umowy  o dofinansowanie
2. do końca lipca ogłoszenie przetargu na wykonanie dokumentacji
3. do końca listopada 2011wykonanie dokumentacji
4. na przełomie 2011/2012  ogłoszenie konkursu przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego  na realizację zadania uzbrojenia terenów inwestycyjnych
5. w 2012 roku złożenie wniosku o dofinansowanie zadania

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
monitoring powietrza - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
newsletter
kalendarz imprez letnich - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
 
PL EN DE RU FR CZ
Baner ISO 9001
Baner ISO 14001
Zwiazek miast polskich
Zwiazek powiatów polskich
Zielone płuca polskich
Narodowy konkurs ekologiczny
 Wsppolpraca  baner - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna