Brodnica

logo w nagłówku
Napis Brodnica
. . . . . . .
oferta inwestycyjna
budżet obywatelski - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
foto - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
grafika
Lipcowa sesja Rady Miejskiej
Poniedziałek, 08-07-2019

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r., poz. 506) zwołuję VIII sesję Rady Miejskiej w Brodnicy, która odbędzie się w dniu 22 lipca 2019r. o godz. 10.00 w sali 202 Urzędu Miejskiego w Brodnicy z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie kworum.

3. Powołanie sekretarza obrad.

4. Przedstawienie porządku obrad.

5. Przyjęcie sprawozdania z pracy Burmistrza za okres od 24.5.2019 r. do 5.7.2019 r. oraz informacji o przetargach za okres od 22.5.2019 r. do 5.7.2019 r.

6. Sprawozdanie z pracy komisji Rady Miejskiej – przewodniczący komisji.

7. Wolne wnioski i zapytania mieszkańców miasta.

8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

a) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Wczasowa i Niskie Brodno do jeziora Niskie Brodno w Brodnicy,

b) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brodnicy dla obszaru położonego w rejonie ulic Podgórnej, Sybiraków i Długiej do granicy z Gminą Brodnica,

c) określenia zasad wydzierżawiania lub najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Brodnicy,

d) określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz określenia warunków zwolnienia z tej opłaty,

e) Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży,

f) szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży uzdolnionej, form i zakresu tej pomocy, w tym stypendiów dla uzdolnionych uczniów oraz trybu postępowania w tych sprawach,

g) określenia wysokości, zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla niepublicznych podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce na obszarze Gminy Miasta Brodnicy na rok 2019,

h) zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Programu „Zdrowe Miasto Brodnica na lata 2016-2022”,

i) zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2022,

j) zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy informacji o kandydatach na ławników,

k) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2019.

9. Interpelacje i zapytania radnych.

10. Sprawy różne.

11. Zamknięcie VIII sesji Rady Miejskiej w Brodnicy.

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
monitoring powietrza - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
newsletter
kalendarz imprez letnich - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
zmp - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
 
PL EN DE RU FR CZ
Baner ISO 9001
Baner ISO 14001
Zwiazek miast polskich
Zwiazek powiatów polskich
Zielone płuca polskich
Narodowy konkurs ekologiczny
 Wsppolpraca  baner - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna