Brodnica

logo w nagłówku
Napis Brodnica
. . . . . . .
100.rocznica - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
oferta inwestycyjna
budżet obywatelski - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
grafika
Inwentaryzacja azbestu
Poniedziałek, 19-09-2011

W dniach od 19 do 22 września 2011 roku (poniedziałek - czwartek), na terenie Miasta Brodnica będzie prowadzona inwentaryzacja azbestu (powierzchni dachowych azbestowych i wyrobów zawierających azbest) na zasadach pomiarów i ankietyzacji.

Każdy mieszkaniec Miasta Brodnica jest zobowiązany do poinformowania Miasta o tym, że na jego nieruchomości znajdują się wyroby zawierające azbest.

Aby właściwie oszacować ilość zgromadzonego azbestu na terenie Miasta, Burmistrz Miasta zlecił opracowanie kompleksowej inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest oraz Programu usuwania azbestu z terenu Miasta.

Inwentaryzację będą przeprowadzać ankieterzy posiadający upoważnienie Burmistrza. Dlatego też prosi się mieszkańców o udzielanie wszystkich niezbędnych informacji, które pozwolą na rzetelną i szczegółową inwentaryzację wyrobów azbestowych na terenie Miasta (przygotowanie numerów działek ewidencyjnych, na których znajdują się zabudowania) oraz nie utrudnianie ankieterom pracy na terenie nieruchomości (zamknięcie zwierząt domowych).

Ujęcie nieruchomości w inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest będzie podstawą do ubiegania się o dotację na jego usunięcie. Aby inwentaryzacja była przeprowadzona zgodnie z wymogami, konieczne jest podanie numeru działki ewidencyjnej nieruchomości na której znajdują się wyroby zawierające azbest.

Każdy mieszkaniec Miasta, który usuwa azbest ze swojej nieruchomości ma obowiązek zawiadomić o tym Urząd Miejski w Brodnicy.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansowuje demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie lub zabezpieczanie odpadów zawierających azbest w kwocie 1 000 zł do każdej tony unieszkodliwionych lub zabezpieczonych odpadów zawierających azbest.

 

W Urzędzie Miejskim w Brodnicy można pozyskać informacje na temat firm, które posiadają pozwolenie na usuwanie azbestu oraz wszelkie informacje dotyczące otrzymania dofinansowania na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest.

Informacje dostępne są w Urzędzie Miejskim w Brodnicy, pokój 308 lub pod numerem telefonu 56 49 30 620 lub 56 49 30 335

 

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
monitoring powietrza - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
newsletter
kalendarz imprez letnich - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
 
PL EN DE RU FR CZ
Baner ISO 9001
Baner ISO 14001
Zwiazek miast polskich
Zwiazek powiatów polskich
Zielone płuca polskich
Narodowy konkurs ekologiczny
 Wsppolpraca  baner - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna