Brodnica

logo w nagłówku
Napis Brodnica
. . . . . . .
100.rocznica - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
oferta inwestycyjna
budżet obywatelski - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
grafika
Nabór do klas pierwszych
Piątek, 10-04-2020

Trwa nabór do klas pierwszych dla dzieci z obwodu danej szkoły podstawowej, natomiast od 4 do 22 maja b.r. przyjmowane będą wnioski o przyjęcie do klasy pierwszej dziecka spoza obwodu.

Szkoły podstawowe są szkołami obwodowymi – to znaczy, że każde dziecko w zależności od jego miejsca zamieszkania „przypisane” jest do jednej z pięciu szkół podstawowych funkcjonujących na terenie miasta Brodnicy. Obwody szkół podstawowych określa Uchwała Nr V/30/2019 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 7 marca 2019r. (zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Miejskiego: brodnica.pl w zakładce OŚWIATA – temat; rekrutacja do szkół i przedszkoli).

Dziecko zamieszkałe w obwodzie szkoły tzw. dziecko z obwodu przyjmowane jest do szkoły po złożeniu przez rodziców zgłoszenia kandydata do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej (wzór zgłoszenia na stronie Urzędu Miejskiego: brodnica.pl w zakładce OŚWIATA – temat; rekrutacja do szkół i przedszkoli). Takie dziecko przyjmowane jest „z urzędu”. Niestety, przepisy nie określają terminu złożenia takiego zgłoszenia – co znaczenie utrudnia organizację pracy szkoły w tym zakresie. Dobrze byłoby, aby takie zgłoszenie złożyć w szkole jak najwcześniej, np. w marcu, kwietniu. Złą praktyka jest zgłaszanie dziecka w ostatnich dniach sierpnia, nie mówiąc już o pierwszym dniu września.

Jeżeli szkoła po przyjęciu dzieci z obwodu (zaplanowanym przyjęciu) nadal dysponuje wolnymi miejscami wówczas może przyjąć dzieci spoza obwodu ogłaszając liczbę wolnych miejsc w rekrutacji. W tym przypadku rodzice dziecka składają wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej - ( wzór wniosku na stronie Urzędu Miejskiego: brodnica.pl w zakładce OŚWIATA – temat; rekrutacja do szkół i przedszkoli).

Na rok szkolny 2020/2021 Szkoła Podstawowa nr 1 i Szkoła Podstawowa nr 7 nie dysponują wolnymi miejscami dla dzieci spoza obwodu i nie przyjmują wniosków – nie prowadzą rekrutacji dla dzieci spoza obwodu.

Pozostałe trzy szkoły podstawowe: Szkoła Podstawowa nr 2, Szkoła Podstawowa nr 3 i Szkoła Podstawowa nr 4 od dnia 4 do 22 maja b.r. przyjmują wnioski o przyjęcie do klasy pierwszej dziecka spoza obwodu. Łącznie dysponują 24 miejscami dla dzieci spoza obwodu ( SP nr 2 – 4, SP nr 3 – 11, SP nr 4 – 9). W dniu 8 czerwca szkoły te podadzą do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych. Rodzice kandydatów zakwalifikowanych w terminie od 9 czerwca do 17 czerwca mają czas na potwierdzenie woli przyjęcia w formie oświadczenia.

Gdyby po postępowaniu rekrutacyjnym okazało się , że szkoły nadal dysponują wolnymi miejscami odbywa się tzw. postępowanie uzupełniające, które przebiega w podobny sposób i rozpoczyna się składaniem wniosków o przyjęcie w dniach 22-26 czerwca.

Planowane jest, że w klasach pierwszych rozpocznie naukę w 15 oddziałach 314 uczniów – mieszkańców Brodnicy.

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
monitoring powietrza - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
newsletter
kalendarz imprez letnich - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
 
PL EN DE RU FR CZ
Baner ISO 9001
Baner ISO 14001
Zwiazek miast polskich
Zwiazek powiatów polskich
Zielone płuca polskich
Narodowy konkurs ekologiczny
 Wsppolpraca  baner - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna