Brodnica

logo w nagłówku
Napis Brodnica
. . . . . . .
100.rocznica - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
oferta inwestycyjna
budżet obywatelski - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Przedszkole dla wszystkich w Brodnicy
Poniedziałek, 04-11-2013

 

"Przedszkole dla wszystkich w Brodnicy"

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

nr projektu: WDN-POKL.09.01.01-04-002/13

Gmina Miasta Brodnicy otrzymała dofinansowanie dla projektu „Przedszkole dla wszystkich w Brodnicy” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Podziałania 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej. Projekty będzie skierowany do dzieci niepełnosprawnych z orzeczeniem o niepełnosprawności i/lub opinią Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej. W ramach nowego oddziału zostanie przyjętych 10 dzieci, które będą mogły uczestniczyć do przedszkola 10 godz. dziennie, prowadzone będą zajęcia wychowawcze oraz indywidualne m.in. logopedyczne, terapeutyczne, rehabilitacyjne, choreoterapii, korekcyjno-kompensacyjne. Zajęciami dodatkowym objęte zostaną dzieci z istniejącego oddziału specjalnego wychowania przedszkolnego. Oddział będzie prowadzony w Przedszkolu przy ul. Wyspiańskiego. Dzieci będą mogły korzystać z edukacji przedszkolnej przez 20 miesięcy bezpłatnie. Zainteresowanych rodziców prosimy o kontakt, szczegółowych informacji udzielają Anna Kupczyk 56 49 30 608 lub Małgorzata Trędowska 56 49 30 318, pracownicy Urzędu Miejskiego w Brodnicy

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Strony w dziale
monitoring powietrza - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
newsletter
kalendarz imprez letnich - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
 
PL EN DE RU FR CZ
Baner ISO 9001
Baner ISO 14001
Zwiazek miast polskich
Zwiazek powiatów polskich
Zielone płuca polskich
Narodowy konkurs ekologiczny
 Wsppolpraca  baner - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna