Brodnica

logo w nagłówku
Napis Brodnica
. . . . . . .
100.rocznica - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
oferta inwestycyjna
budżet obywatelski - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
grafika
Renowacja wieży ratuszowej z fragmentem muru widocznym od Dużego Rynku
Poniedziałek, 03-02-2014

"Renowacja wieży ratuszowej z fragmentem muru widocznym od Dużego Rynku"

Nr RPKP.07.01.00-04-014/13
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach
Osi priorytetowej 7. Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy
Działania 7.1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2007-2013 

 

Przedmiotem inwestycji jest m.in:

- wymiana pokrycia ceramicznego i remont więźby dachu wieży;
- konserwacja wieży od zewnątrz do poziomu dachu;
- konserwacja wieży od wewnątrz;
- remont zachodniej elewacji od strony podwórka. 

 

Całkowita wartość Projektu wynosi: 375 231,87 zł. Całkowite   wydatki   kwalifikowane w ramach  Projektu   wynoszą: 375 231,87 zł, dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie nie większej niż: 281 423,90 zł, co stanowi 75% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu.

 

 

 

 

 

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
monitoring powietrza - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
newsletter
kalendarz imprez letnich - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
konto - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
zmp - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
 
PL EN DE RU FR CZ
Baner ISO 9001
Baner ISO 14001
Zwiazek miast polskich
Zwiazek powiatów polskich
Zielone płuca polskich
Narodowy konkurs ekologiczny
 Wsppolpraca  baner - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna