Brodnica

logo w nagłówku
Napis Brodnica
. . . . . . .
100.rocznica - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
oferta inwestycyjna
budżet obywatelski - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
grafika
Działania na rzecz opracowania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Brodnicy
Poniedziałek, 09-06-2014

         Przygotowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Brodnica poprzedzone zostanie wykonaniem bazy danych zawierającej zinwentaryzowane obiekty będące potencjalnymi źródłami niskiej emisji. Inwentaryzacja obejmie domy jedno i wielorodzinne oraz obiekty użyteczności publicznej znajdujące się na terenie miasta. Podczas tego etapu prac pracownicy terenowi przeprowadzą ankietyzację i naniosą każdy zinwentaryzowany obiekt na mapę. Dzięki temu zostanie stworzona przestrzenna baza danych. W trakcie wizyt terenowych pozyskane zostaną także informacje m. in. o lokalizacji budynków, charakterystyce budynków, rodzaju ogrzewania oraz planowanym zakresie modernizacji. Zgromadzone dane pozwolą na określenie budynku referencyjnego, który zostanie wykorzystany do dalszych analiz. Posiadając bazę danych zawierającą obiekty będące źródłami niskiej emisji będzie można z zastosowaniem specjalistycznego oprogramowania opracować mapę rozmieszczenia emisji pyłu PM10. Zostaną również wykonane obliczenia zapotrzebowanie na energię cieplną dla budynku referencyjnego, przeanalizowane zostaną możliwości zmniejszenia emisji pyłu PM10 w obrębach poszczególnych dzielnic i ulic miasta oraz zostaną oszacowane koszty wymiany indywidualnych pieców oraz termomodernizacji budynków.

          Zebrany i przygotowany materiał pozwoli na opracowanie dokumentu: „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Brodnica”, w którym wskazane będą następujących elementy:

1.   Inwestycyjne – zmierzające do zmniejszenia emisji pyłu PM10 w mieście, poprzez wymianę starych pieców na nowe i stopniowe zastępowanie ogrzewania węglowego paliwem o lepszych parametrach, modernizację istniejącej kotłowni zaopatrującej w ciepło część miasta a także termomodernizację budynków.

2.  Pozainwestycyjne – obejmujące organizację kampanii informacyjnej o szkodliwości pyłu zawieszonego PM10 oraz promowaniu termomodernizacji budynków i wymianie wykorzystywanych źródeł ciepła. Do działań pozainwestycyjnych należy również wdrożenie monitoringu realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej, a także  podjęcie działań w kierunku pozyskania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych dla wsparcia procesu termomodernizacji budynków i wymiany stosowanych obecnie źródeł ciepła na nowe.

Kolejnym etapem wchodzącym w skład projektu jest przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Urzędu Miejskiego w zakresie problematyki związanej z niską emisją oraz monitoringiem realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej.

Etap kończący projekt to upublicznienie informacji wynikających z planów oraz promocja dotycząca udziału Miasta w dofinansowaniu z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.  

 

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
monitoring powietrza - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
newsletter
kalendarz imprez letnich - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
konto - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
zmp - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
 
PL EN DE RU FR CZ
Baner ISO 9001
Baner ISO 14001
Zwiazek miast polskich
Zwiazek powiatów polskich
Zielone płuca polskich
Narodowy konkurs ekologiczny
 Wsppolpraca  baner - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna